Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2014-10-24 11:22:33

XXX Niedziela zwykła
Z Księgi Wyjścia
To mówi Pan: «Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój i wygubię was mieczem, i będą żony wasze wdowami, a dzieci wasze sierotami.
Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek.
Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby się żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy».

Z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan
Bracia: Wiecie, jacy byliśmy dla was, przebywając pośród was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.

Z Ewangelii według Świętego Mateusza
Największe przykazanie
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając Go na próbę: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»
On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».

Sprzeciw czy chwała?
Pan Jezus w czasie swojej publicznej działalności wielokrotnie doświadczał tego, co zapowiedział Symeon: „On (Jezus) został dany, aby w Izraelu wielu upadło i wielu powstało, i aby był znakiem, któremu będą się sprzeciwiać” (Łk 2, 34).
Tak było, kiedy Gadareńczycy prosili, „żeby opuścił ich krainę” (Mt 8, 34). Tak było, kiedy Jezus zestawiał siebie z Janem Chrzcicielem: „Przyszedł Jan; nie jadł i nie pił, a mówiono: «Opętał go demon». Przyszedł Syn Człowieczy; je i pije, a mówią: «To żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników»” (Mt 11, 18-19). Tak było, kiedy faryzeusze mówili: „On (Jezus) może wyrzucać demony tylko dzięki mocy ich przywódcy, Belzebuba” (Mt 12, 24). Tak było, kiedy mieszkańcy Nazaretu „powątpiewali w Niego” (Mt 13, 57). Tak było, kiedy faryzeusze i saduceusze wystawiali Jezusa na próbę i prosili o „jakiś znak z nieba” (Mt 16, 1). Tak było, kiedy Piotr „stanowczo upominał Jezusa: «Niech Cię Bóg broni! Panie, na pewno się to Tobie nie przydarzy!»” (Mt 16, 22). Tak było, kiedy „młodzieniec odszedł (od Jezusa), bo miał wiele posiadłości” (Mt 19, 22). Tak było, kiedy faryzeusze „naradzali się, jak przyłapać Jezusa na słowie” (Mt 22, 15). Tak było, kiedy „przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania” (Mt 22, 23). Tak było, kiedy faryzeusze „zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając Jezusa na próbę” (Mt 22, 34-35). Tak było, kiedy „wyżsi kapłani i starsi ludu zgromadzili się w pałacu najwyższego kapłana o imieniu Kajfasz, i postanowili podstępnie schwytać Jezusa i zabić” (Mt 26, 3). Tak było, kiedy Jezus powiedział do Piotra: „Zapewniam cię: jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz” (Mt 26, 34). Tak było, kiedy „wyżsi kapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywych dowodów przeciwko Jezusowi, aby Go skazać na śmierć” (Mt 26, 59). Tak było, kiedy „najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i zawołał: «Zbluźnił! Czy potrzeba jeszcze świadków? Oto teraz usłyszeliście bluźnierstwo! Co o tym sądzicie?»” (Mt 26, 65-66). Tak było, kiedy „wyżsi kapłani i starsi podburzyli tłum, żeby prosił o Barabasza, a domagał się śmierci dla Jezusa” (Mt 27, 20). Tak było, kiedy „cały lud odparł: «Niech Jego (Jezusa) krew spadnie na nas i na nasze dzieci»” (Mt 27, 25). Tak było, kiedy „przechodzący szydzili z Jezusa. Potrząsali głowami i mówili: «Ty, co burzysz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, wybaw sam siebie! Jeśli jesteś Synem Bożym zejdź z krzyża!» Podobnie szydzili wyżsi kapłani, nauczyciele Pisma i starsi. Mówili: «Innych wybawiał, a sam siebie nie może wybawić! Jest królem Izraela. Niech zejdzie teraz z krzyża, to Mu uwierzymy! Zaufał Bogu, niech Go teraz wybawi, jeśli Go kocha! Powiedział przecież: Jestem Synem Bożym!»” (Mt 27, 41-43).
To wszystko się dokonało, aby spełniła się wola Ojca. To wszystko się dokonało, bo Jezus powiedział do Ojca: „Oto jestem! Poślij mnie!” (Iz 6, 8). A skoro dokonało się to w życiu Jezusa, to ma się dokonać także w życiu każdego z nas. Wszak Jezus powiedział: „Jeśli ktoś chce iść za Mną... niech Mnie naśladuje” (Mt 16, 24). Jeżeli uczeń Jezusa nie jest „znakiem, któremu się sprzeciwiają”, to jakim jest uczniem? „Biada wam, gdy wszyscy ludzie będą was chwalić. Tak samo... czynili fałszywym prorokom” (Łk 6, 26).

ks. Tomasz Kaczmarek


Słowo Boże na każdy dzień
Niedziela, 26 października
Wj 22, 20-26; Ps 18; 1 Tes 1, 5c-10; Mt 22, 34-40
Poniedziałek, 27 października
Ef 4,32-5,8; Ps 1; Łk 13,10-17
Wtorek, 28 października
Ef 2,19-22; Ps 19; Łk 6,12-19
Środa, 29 października
Ef 6,1-9; Ps 145; Łk 13,22-30
Czwartek, 30 października
Ef 6,10-20; Ps 144; Łk 13,31-35
Piątek, 31 października
Flp 1,1-11; Ps 111; Łk 14,1-6
Sobota, 1 listopada
Ap 7,2-4.9-14; Ps 24; 1 J 3,1-3; Mt 5,1-12a

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 12

Opiekun nr 12(525) od 3 czerwca 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
o tym, dlaczego litania ma 33 wezwania i akurat takie, a nie inne?

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej