Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2014-08-12 10:42:04

XX Niedziela zwykła

Z Księgi proroka Izajasza
Tak mówi Pan: „Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić.
Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów”.

Z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia: Do was, pogan, mówię: „Będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się
posługiwaniem swoim w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich
rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?
Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia,
aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie”.

Z Ewangelii według Świętego Mateusza
Wiara niewiasty kananejskiej
Jezus podążył w strony Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i prosili: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”. Lecz On odpowiedział: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”. A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: „Panie, dopomóż mi”. On jednak odparł: „Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucić psom”. A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów”. Wtedy Jezus jej odpowiedział: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz”. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.

Wiedzieć lepiej
„Jezus nie odsłaniał się przed nimi (ludźmi), bo znał wszystkich. Nie potrzebował także, aby ktoś dawał Mu świadectwo o człowieku, ponieważ sam wiedział, co się w nim kryje” (J 2, 24-25). Dlatego Jezus przewyższa ludzi: wie, co jest w człowieku, zna jego pragnienia i myśli, wie, co rzeczywiście jest dobre dla człowieka. Przecież jest prawdziwym Bogiem i jest Stwórcą człowieka.
A jednak w Ewangelii niejednokrotnie możemy znaleźć wypowiedzi ludzi, którzy wiedzą „lepiej” niż Pan Jezus, którym wydaje się, że są mądrzejsi od Syna Bożego.
Widzimy to w dzisiejszej Ewangelii, kiedy uczniowie zwracają się do Jezusa w sprawie kobiety kananejskiej: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami” (Mt 15, 23). Widzimy to wtedy, gdy faryzeusze zgorszeni stosunkiem Jezusa do celników i grzeszników pytali uczniów Jezusa: „Dlaczego wasz Nauczyciel spożywa posiłek wspólnie z celnikami i grzesznikami?” (Mt 9, 11). Widzimy to wtedy, kiedy faryzeusze lepiej od Jezusa wiedzą, na czym polega szabat: „Twoi uczniowie robią to, czego nie wolno robić w szabat” (Mt 12, 2). Widzimy to wtedy, kiedy Szymon Piotr „wie”, że męka i śmierć nie staną się udziałem Jezusa i upomina Go: „Niech Cię Bóg broni! Panie, na pewno się to Tobie nie przydarzy!” (Mt 16, 22). Widzimy to wtedy, gdy uczniowie zabraniają przynosić dzieci do Jezusa, by Ten je błogosławił (Mt 19, 13). Tych kilka przykładów pokazuje bardzo wyraźnie, jak trudno było ludziom (i tym, którzy byli blisko Jezusa, i tym, którzy byli trochę dalej od Niego) przyjąć i zgodzić się z Jezusowym myśleniem i patrzeniem; jak trudno było przyjąć, że to Jezus wie lepiej. A przecież Bóg wie lepiej i więcej! Wszak On mówi przez proroka Izajasza: „Moje myśli nie są waszymi myślami, a wasze drogi nie są moimi drogami – wyrocznia Pana. Bo jak niebo góruje nad ziemią, tak drogi moje górują nad waszymi, a moje myśli nad waszymi myślami!” (Iz 55, 8-9). Ale nie tylko współcześni Jezusowi mieli z tym problem. Kiedy spojrzymy na dzisiejszych ludzi i ich posłuchamy, to także to zauważymy: człowiek „wie lepiej” od Boga. Zresztą nie musimy patrzeć na innych. Sami tacy niejednokrotnie jesteśmy. Każdy nasz grzech jest owocem tego przekonania: „Ja wiem lepiej!”. Nasze „wymądrzanie się”, co jest grzechem, a co jeszcze nim nie jest, co nam wolno, a czego nie wolno, także wynika z tego, że nam się wydaje, iż jesteśmy mądrzejsi od Pana Jezusa. To „ja wiem lepiej” jest wynikiem pychy, czyli przyjęcia kłamstwa. A „ojcem kłamstwa jest szatan” (J 8, 44). Wystarczy sięgnąć do Księgi Rodzaju i posłuchać, co szatan mówi do pierwszych ludzi: „Bóg wie, że gdy zjecie ten owoc, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg: poznacie dobro i zło” (Rdz 3, 5). I dalej: „Wtedy kobieta spostrzegła, że owoce tego drzewa ładnie wyglądają, są dobre do jedzenia i do zdobycia wiedzy” (Rdz 3, 6). To szatan ciągle nam „podpowiada”: „Nie musicie słuchać Boga, bo wy wiecie!”. I tak jak Adam i Ewa dajemy się nabrać szatanowi i jesteśmy przekonani, że my wiemy lepiej. I mądrzejemy dopiero wtedy, gdy zaczynamy w życiu tracić; kiedy doświadczamy różnych strat. Ale wtedy szatana przy nas nie ma, on wykonał już swoje zadanie i ucieka, bo zaczyna dziać się źle. Wtedy jest jednak przy nas Jezus, który nigdy nas nie opuszcza, który zawsze słyszy słowa: „Panie, dopomóż mi” (Mt 15, 25).

ks. Tomasz Kaczmarek

Słowo Boże na każdy dzień

Niedziela, 17 sierpnia
Iz 56,1.6-7; Ps 67; Rz 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28
Poniedziałek, 18 sierpnia
Ez 24,15-24; Pwt 32; Mt 19,16-22
Wtorek, 19 sierpnia
Sdz 6,11-24a; Ps 85; Mt 19,23-30
Środa, 20 sierpnia
Ez 34,1-11; Ps 23; Mt 20,1-16a
Czwartek, 21 sierpnia
Ez 36,23-28; Ps 51; Mt 22,1-14
Piątek, 22 sierpnia
Iz 9,1-3,5-6; Ps 113; Łk 1,26-38
Sobota, 23 sierpnia
Ez 43,1-7a; Ps 85; Mt 23,1-12


Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 12

Opiekun nr 13(526) od 17 czerwca 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
relacja z 22. Spotkania Młodych na Lednicy

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej