Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2014-07-25 10:36:59

XVII Niedziela Zwykła
Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej
W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: «Proś o to, co mam ci dać». A Salomon odrzekł: «O Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę, w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, który nie da się zliczyć ani też spisać, z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra i zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?» 
Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: «Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniani twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie».

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia: Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. 
Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Ukryte skarby

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:
„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. 
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”.
„Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 
Zrozumieliście to wszystko?”. 
Odpowiedzieli Mu: „Tak jest”. 
A On rzekł do nich: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”.

Kupowanie
Trudno sobie wyobrazić nasze życie bez kupowania i sprzedawania. Wystarczy mieć pieniądze i mówimy potocznie, że wówczas wszystko możemy kupić. Ale czy na pewno? Kupujemy chleb, mleko, mięso, kupujemy to, co potrzebne do ubrania. Możemy kupić meble, samochód, mieszkanie, ziemię, itd. Jednak w pewnym momencie musimy się zatrzymać. Nie możemy kupić zdrowia, życia, mądrości, miłości. To wydaje się oczywiste. Choć nie zawsze i nie dla wszystkich. Zdarza się, że ktoś próbuje, stara się „kupić” uznanie, przychylność drugiego człowieka. A nawet samego Boga. Właśnie w relacji do Boga niczego nie możemy kupić, możemy tylko prosić. Bo wszystko jest darem. Prosić i dziękować za to, co każdego dnia otrzymujemy.
Jezus mówi dzisiaj o kupowaniu ziemi, w której ukryty jest skarb, drogocenna perła. Wszystko po to, aby mieć, posiadać coś co było bardzo ważne dla tych ludzi, skarb, perłę. To musiało mieć dla nich szczególne znaczenie, bo zapłacili bardzo wysoką cenę, musieli sprzedać wszystko, co posiadali, aby wystarczyło na sfinalizowanie transakcji. Poświęcili wszystko i jednocześnie podjęli wielkie ryzyko. Jezus mówi o tym w kontekście królestwa niebieskiego. Nie tyle w znaczeniu, że można je kupić jak perłę czy skarb. Ale bardziej w znaczeniu oddania, sprzedania, poświęcenia wszystkiego, aby mieć w nim swój udział. Podkreślenia jego nieporównywalnej z niczym wartości.
Bóg dał nam wszystko i w odpowiedzi oczekuje również wszystkiego. W przykazaniu miłości mówi o miłości z całego serca, całej duszy, ze wszystkich sił. Tylko taka miłość jest prawdziwa, autentyczna. Tylko taka postawa otwiera drogę do Bożego królestwa. Tutaj nie ma miejsca na targowanie się, przeliczanie. Po prostu trzeba dać wszystko. To trudne, bo nic nam nie zostaje, jesteśmy całkowicie zależni, nie mamy już nic. Na co dzień unikamy takich sytuacji, aby stracić wszystko. Gdy coś kupujemy staramy się tak wybierać, aby było nas stać na to, co kupujemy. Aby jeszcze nam coś zostało, aby wszystkiego nie wydać. Jednak gdyby ci, o których mówi Chrystus nie sprzedali wszystkiego, nie starczyłoby im na ziemię ze skarbem, na drogocenną perłę.
„Wszystko Tobie oddać pragnę od najmłodszych moich lat”. Aby tak naprawdę było, jak śpiewamy w jednej z pieśni, musimy być głęboko przekonani o bezwzględnej wartości królestwa niebieskiego. Tylko wówczas będziemy potrafili oddać wszystko. Jezus pyta dzisiaj także nas: „Zrozumieliście to wszystko?” Właśnie to, co mówi o królestwie niebieskim. Ci, którzy Go słuchali potwierdzają, że tak. Ale chyba lepiej powiedzieć, że cały czas uczymy się rozumienia prawdy o Bogu i Jego królestwie.
Żyjemy w codzienności, która naznaczona jest znamieniem posiadania, kupowania, sprzedawania. Łatwo ulec złudzeniu, że w relacji do Boga jest podobnie. Trzeba się przed tym bronić i prosić Boga jak Salomon o serce pełne rozsądku do rozróżniania dobra i zła. Aby nie oszukiwać samych siebie, że możemy „kupić” Boże błogosławieństwo, przebaczenie, dostęp do sakramentów. Niestety zdarzają się takie smutne sytuacje, gdy ktoś tego jeszcze nie rozumie. Potrzeba przestawienia się z relacji kupowania, sprzedawania, coś za coś na relacje daru. Może dlatego mamy z tym tyle kłopotów, bo coraz trudniej doświadczyć bezinteresowności dawania w naszych międzyludzkich relacjach. A Bóg po prostu dał nam życie, dał nam swojego Syna, chce nam dać udział w swoim królestwie. Trzeba tylko ten dar przyjąć.

ks. Michał Pacyna

Słowo Boże na każdy dzień

Niedziela, 27 lipca
1Krl 3, 5.7-12; Ps 119; Mt 13, 44-52

Poniedziałek, 28 lipca
Jr 13, 1-11; Pwt 32; Mt 13, 31-35

Wtorek, 29 lipca
1J 4, 7-16; Ps 34; J 11. 19-27

Środa, 30 lipca
Jr 15, 10. 16-21; Ps 59; Mt 13, 44-46

Czwartek, 31 lipca
Jr 18, 1-6; Ps 146; Mt 13, 47-53

Piątek, 1 sierpnia
Jr 26, 1-9; Ps 69; Mt 13, 54-58

Sobota, 2 sierpnia
Jr 26, 11-16.24; Ps 69; Mt 14, 1-12

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 15

Opiekun nr 17(530) od 12 sierpnia 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
artykuły o Matce Bożej w różnych odsłonach

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej