Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2014-07-24 10:37:10

Modląc się ze św. Józefem

jozef

Siostra Dolores należy do zgromadzenia założonego przez ks. Zygmunta św. Gorazdowskiego

Aby mieć serce przy Bogu i ręce przy pracy pod opieką św. Józefa niekoniecznie trzeba wstąpić do zakonu

W poprzednim numerze zakończyliśmy omawianie referatów wygłoszonych podczas kaliskiego sympozjum, możemy więc powrócić do kongresu międzynarodowego. Jak pamiętamy, w Meksyku zostało wygłoszonych aż czterdzieści referatów i jeszcze choćby kilka z nich chcemy przybliżyć naszym Czytelnikom. Pośród nich pozostał nam jeszcze jeden referat uczestnika z Polski, a konkretnie siostry Dolores Siuty CSSJ, która zatytułowała swoje wystąpienie: „Modlitewne Grupy Świętego Józefa odpowiedzią na wezwanie do nowej ewangelizacji”.

Cel Modlitewnych Grup Świętego Józefa
Siostra Dolores po krótkim przedstawieniu ogólnych zasad Nowej Ewangelizacji przystąpiła do opisu istoty Grup Modlitewnych. Przypomniała, że już w pierwszych zrębach organizacyjnych chodziło o to, by członkowie grup zgłębiając duchowość św. Józefa i żyjąc nią na co dzień, służyli Bogu i będącemu w potrzebie człowiekowi w aspekcie charyzmatu Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa, do którego siostra Dolores należy. Założyciel zgromadzenia, ks. Zygmunt Gorazdowski, był nazywany m.in. Apostołem Bożego Miłosierdzia i aspekt miłości miłosiernej jest fundamentalny, tak dla sióstr, jak i członków grup modlitewnych. Oprócz dzieła charytatywnego wymienia się również dzieło misyjne i duszpasterstwo powołaniowe. Tak więc Grupy Modlitewne Świętego Józefa są animowane przez siostry zakonne i może do nich należeć każdy katolik gotowy do podjęcia zobowiązań statutowych. W Polsce działa obecnie około 30 takich grup, a są one również obecne w Afryce i Ameryce Południowej.

Ewangelizacja w gorliwości modlitewnej
Konieczność pogłębiania miłości ku Bogu, który jest Początkiem i Celem wszystkiego członkowie grup wypełniają na cztery sposoby. Przede wszystkim przez osobistą więź z Bogiem. Oprócz normalnego uświęcania dnia modlitwą, jak to powinno być w przypadku wszystkich wierzących, dla członków MGŚJ bardzo ważna jest również codzienna modlitwa do św. Józefa, która przybiera rozmaite formy: np. Koronka albo Różaniec do św. Józefa, często połączone z medytacją nad biblijnymi perykopami dotyczącymi życia Głowy Świętej Rodziny.
Drugą formą jest modlitwa podczas comiesięcznych spotkań w grupie (najczęściej w pierwszą środę miesiąca). Obok innych celów przyświecających tym spotkaniom, ich priorytetem jest formacja prowadząca do pogłębionej relacji członków MGŚJ z Bogiem, o czym wyraźnie mówią Statuty MGŚJ podając dokładnie schemat „Programu miesięcznego spotkania”. Siostra Dolores przytoczyła jedną z ankietowych odpowiedzi na temat spotkań, z której możemy się dowiedzieć, że odbywają się one regularnie „jeden raz w miesiącu, zawsze o godz. 15.00. w godzinie miłosierdzia rozpoczynamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Modlitwy wspólne w kaplicy domowej sióstr trwają do godziny, obecne są śpiewy i modlitwy adoracyjne w połączeniu z modlitwami dziękczynienia i próśb przez wstawiennictwo św. Józefa i św. Zygmunta Gorazdowskiego, z wykorzystaniem intencji modlitewnych podanych na dany miesiąc (...). Na koniec modlitw jest chwila adoracji w ciszy Pana ukrytego w Najświętszym Sakramencie”.
Kolejnym trzecim elementem gorliwości modlitewnej jest przeżywanie rekolekcji i sesji. Rekolekcje zamknięte trwają zwykle kilka dni i odbywają się kilka razy w roku w różnych miejscach Polski, a także za granicą, dając możliwość uczestnictwa wszystkim zainteresowanym. Zarówno rekolekcje, jak i sesje są również okazją do zapoznania się z członkami innych grup i wzmocnienia braterskich więzi. Wreszcie na czwartym miejscu siostra Dolores wymienia różne inne formy modlitewnych spotkań, takie jak peregrynacje figury św. Józefa do rodzin, pielgrzymowanie do różnych miejsc kultu, a także włączanie się w inne formy duszpasterskie w parafiach.

Działalność Apostolska
Wiara chrześcijańska przejawia się przede wszystkim w działaniu, stąd członkowie MGŚJ zobowiązani są do dawania czytelnych postaw i wzorców. Tak jak św. Józef powinni doświadczane i zgłębiane treści przekładać na konkretne czyny podejmowane w codziennym życiu. Siostra Dolores wymienia tutaj przede wszystkim świadectwo, działalność charytatywną i cierpienie. Już sama przynależność do grupy jest w jakimś stopniu świadectwem, ale członkowie świadczą również wszędzie tam, gdzie są postawieni. Nauczyciele na przykład bronią konkretnych postaw i wartości publicznie podczas rad pedagogicznych w szkołach. Jednak pierwszym polem do świadczenia jest własna rodzina i oddziaływanie na swoich najbliższych, czy opieka nad chorymi i słabymi. Kolejnym polem jest własna parafia i świątynia, gdzie przez uczestnictwo w Eucharystii i innych nabożeństwach stwarza się innym okazję do zainteresowania się grupą.
Jeśli chodzi o działalność charytatywną to jest ona praktykowana niemal w każdej działającej grupie. Dokonuje się to zarówno przez uczestniczenie w parafialnych strukturach pomocy innym jak i przez samodzielne inicjatywy, zbiórki, czy aktywną pomoc w sąsiedztwie. Cierpienie wreszcie jest udziałem przede wszystkim bardziej posuniętych w latach członków GMŚJ.

Pogłębianie wiedzy religijnej
Przynależność do GMŚJ według Prelegentki jest również przynagleniem i okazją do solidnej formacji, której częścią jest pogłębianie wiedzy ogólnoreligijnej, a zwłaszcza z józefologii. GMŚJ są więc stałym gościem wszystkich sympozjów i sesji naukowych, których przedmiotem jest teologiczna refleksja nad św. Józefem. Szczegółowy program formacyjny jest przygotowany również na comiesięczne spotkania. I tak np. w ostatnich latach, obok rozważania wyznaczonych perykop z Pisma Świętego członkowie MGŚJ otrzymywali na każdy miesiąc teksty do rozważań, związane z nimi modlitwy, intencje modlitewne oraz postanowienia obejmujące konkretne wytyczne pracy nad sobą. W ten sposób np. prze jeden rok grupy józefowe pochylały się nad treściami referatów wygłaszanych na sympozjach józefologicznych. W innym roku rozważano teksty z Adhortacji Redemptoris Custos, a jeszcze w innym odczytywano na nowo Dekalog w świetle nauki zawartej w Katechizmie Kościoła Katolickiego i józefologicznych przesłanek.

***

Siostra Dolores zakończyła swoje przedłożenie stwierdzeniem, że przynależność do GMŚJ umożliwia pogłębienie dojrzałej relacji z Bogiem, oraz otwarcie się na potrzeby bliźnich, a wszystko to w oparciu o potężne wstawiennictwo i wzór św. Józefa.

ks. Andrzej Antoni Klimek

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 12

Opiekun nr 12(525) od 3 czerwca 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
o tym, dlaczego litania ma 33 wezwania i akurat takie, a nie inne?

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej