Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2014-07-24 10:20:28

Wiara celebrowana w liturgii

Uczestnictwo wiernych w liturgii

Soborowa Konstytucja o liturgii wiele miejsca poświęciła uczestnictwu wiernych w liturgii oraz wskazała na jego przymioty. To uczestnictwo powinno być: czynne, pełne, świadome, łatwe, pobożne, owocne, zewnętrzne i wewnętrzne, odpowiadające wspólnocie, pełne zaangażowania i doskonalsze. Znacznie późniejszy Katechizm Kościoła Katolickiego podejmując ten temat powie, że całe zgromadzenie celebruje liturgię (por. 1140). Czynności liturgiczne należą do całego Kościoła, który jest wspólnotą hierarchicznie uporządkowaną. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego jasno stwierdza, że „każdy z uczestników zgromadzenia liturgicznego ma prawo i obowiązek wnieść wkład we wspólne uczestnictwo, w zależności od stopnia święceń i od spełnianej funkcji. Wszyscy zatem, tak słudzy liturgii, jak wierni, pełniąc swoje funkcje, mają czynić wszystko to i tylko to, co do nich należy, aby w ten sposób w samym porządku akcji liturgicznej ukazywał się Kościół ze swą strukturą różnych święceń i posług”.
Stosując praktycznie tę zasadę Ogólne wprowadzenie wyróżnia dwa rodzaje posług liturgicznych: zwyczajne, czyli wspólne wszystkim oraz szczególne, czyli odmienne dla każdego. Spełnianie pierwszej posługi polega na słuchaniu słowa Bożego, składaniu ofiary, jednoczeniu się z Chrystusem i braćmi przy stole uczty i trwanie w dziękczynieniu. Tym najważniejszym aktom uczestnictwa towarzyszą słowa i milczenie, gesty i postawy, modlitwy i aklamacje, wezwania i odpowiedzi, śpiewy i recytacje. Poprzez te działania liturgiczne wykonywane przez wszystkich uczestników liturgii uobecnia się dialog Chrystusa z Kościołem.
Zakres funkcji szczególnych, czyli odmiennych dla każdego, określają sakrament święceń oraz przyjęte posługi i posiadane charyzmaty. Wśród tych posług należy wymienić posługi: biskupa, prezbitera, diakona, akolitę, lektora, nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej, ceremoniarza, wszelkie posługi związane z porządkiem w liturgii i śpiewem liturgicznym.
  Czynne uczestnictwo wiernych w liturgii nie ogranicza się tylko do Mszy Świętej. Wierni spełniają wspomniane wyżej posługi we wszystkich celebracjach liturgicznych Kościoła. Spośród celebracji sakramentalnych na szczególną uwagę zasługuje stwierdzenie wprowadzenia teologiczno-pastoralnego w Obrzędach chrztu dzieci dotyczące uczestnictwa rodziców: „Rodzice dziecka mają w obrzędzie chrztu swoje ważne zadania. Nie tylko bowiem wysłuchują pouczenia celebransa i uczestniczą w modlitwie odmawianej przez całe zgromadzenie wiernych, lecz spełniają ponadto czynności liturgiczne, gdy: publicznie proszą o chrzest dla dziecka; kreślą znak krzyża na czole dziecka bezpośrednio po celebransie; wyrzekają się szatana i składają wyznanie wiary; niosą niemowlę do chrzcielnicy; trzymają zapaloną świecę; otrzymują specjalne błogosławieństwo przeznaczone dla matek i ojców”. Uczestnictwo rodziców w sakramencie chrztu ich dziecka nazwane jest wypełnianiem posługi liturgicznej. Czynnego zaangażowania domaga się także uczestnictwo w pozostałych sakramentach, poprzez które Chrystus chce wejść z nami w zbawczy dialog. Każda czynność liturgiczna jest wspólnym dziełem Chrystusa i Kościoła, do którego należymy przez przyjęty chrzest.
Ożywienie i czynne uczestnictwo wiernych w liturgii jest widzialnym znakiem soborowej reformy liturgicznej. Skończyła się era liturgii całkowicie sklerykalizowanej, niezrozumiałej i całkowicie wyłączającej z niej wiernych. Liturgia została przywrócona ludowi Bożemu, czyli wspólnocie hierarchicznie uporządkowanej, która wypełniając w niej ściśle określone zadania czynnie włącza się w zbawczy dialog z Bogiem.   

ks. Dariusz Kwiatkowski

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 15

Opiekun nr 17(530) od 12 sierpnia 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
artykuły o Matce Bożej w różnych odsłonach

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej