Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2014-07-18 11:24:53

Nowy biskup pomocniczy diecezji kaliskiej

fot. Szyling

Komunikat ks. bpa Edwarda Janiaka
Czcigodni Bracia Kapłani, Drodzy Diecezjanie,
Z prawdziwą radością zawiadamiam, że Ojciec Święty Franciszek mianował Ojca dra Łukasza Bazuna, przeora klasztoru Jasnogórskiego, biskupem pomocniczym naszej Diecezji.
Biskup Nominat urodził się 26 lutego 1968 roku w Korycinie (Archidiecezja Białostocka). Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne 00. Paulinów uzyskując tytuł magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 1996 roku w Częstochowie. Po święceniach prezbiteratu Biskup Nominat przez 9 lat posługiwał w Parafii prowadzonej przez Ojców Paulinów w Wieruszowie, na terytorium naszej diecezji, a jednocześnie studiował teologię duchowości i doktoryzował się na UKSW w Warszawie. Biskup Nominat przez 3 lata pełnił funkcję podprzeora Klasztoru Jasnogórskiego, a 2 kwietnia 2014 roku został wybrany przeorem.
Radujemy się z faktu, że Diecezja otrzymuje nowego biskupa, o którego modliliśmy się. Wierzymy, że Duch Święty namaszczając go swą sakramentalną mocą, uczyni go czytelnym znakiem Pana Boga.
W tym momencie warto sięgnąć pamięcią do historycznych wydarzeń z XVII wieku, kiedy syn ziemi kaliskiej, pochodzący z Parafii Iwanowice, Ojciec Augustyn Kordecki, obrońca Jasnej Góry, był wieloletnim przeorem sanktuarium jasnogórskiego a trzy razy prowincjałem polskiej prowincji paulinów. Poprzez obronę Jasnej Góry spełniła się wizja przeora Kordeckiego, który w obliczu niebezpieczeństwa miał powiedzieć: „Jeszcze Najświętsza Panienka pokaże, że od burzących kolumbryn silniejsza”.
Ufamy, że Ksiądz Biskup Nominat wychowany przy Matce Bożej Częstochowskiej, przychodząc na służbę do Świętego Józefa Kaliskiego, będzie umacniał naszą wiarę, prowadził nas w ziemskim pielgrzymowaniu oraz wzajemnej miłości i jedności ku wyżynom niebieskim.
O posłudze biskupiej mówił św. Jana Paweł II tak: „Wyniesienie do godności biskupiej jest wielkim zaszczytem dla ludzkiego stworzenia; rzeczywiście biskup posiada tę samą władzę co Chrystus, którą może przekazywać. Jest to również służba dla Chrystusa i Kościoła, wspaniała i wymagająca” (16.10.1986). Dlatego wybranego przez Ducha Świętego i wyznaczonego przez Papieża nowego biskupa pomocniczego otaczamy serdeczną modlitwą, zwłaszcza w dniu święceń biskupich, które będą miały miejsce na Jasnej Górze w sobotę 16 sierpnia 2014 roku o godz. 11..
Pragnę też przekazać moim Czcigodnym Współbraciom Kapłanom, Wspólnotom Zakonnym, Katechetom, Pracownikom kościelnym, Grupom modlitewnym oraz wszystkim miłującym Boga Diecezjanom, serdeczne pozdrowienia i życzenia: niech Maryja Królowa, zapatrzona w Słowo Boże, które z Niej stało się Ciałem, wraz ze Świętym Józefem, swoim dziewiczym Małżonkiem, wyproszą nam mocniejszą wiarę, żywszą miłość i większą gorliwość w Bożej służbie oraz niech pomagają każdego dnia odkrywać Chrystusa obecnego w drugim człowieku, zwłaszcza obecnego w biednym i potrzebującym naszej pomocy.
Całym sercem pozdrawiam słuchających tych słów, modlę się, zwłaszcza za strapionych i wątpiących, a wszystkim z serca błogosławię.

Biografia
Ojciec Łukasz Buzun OSPPE
Ojciec Łukasz Buzun (a właściwie Mirosław, bo Łukasz to jego imię zakonne), syn Alfonsa i Teresy z domu Rydzewskiej, urodził się 26 lutego 1968 roku w Korycinie (między krainą Wielkich Jezior Mazurskich a Białymstokiem).
W latach 1975–1978 uczył się w Szkole Podstawowej w Czarnymstoku, a następnie w Jasionówce. W 1983 roku rozpoczął naukę w Technikum Mechanicznym w Białymstoku na kierunku naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych.

Po zdaniu egzaminu dojrzałości starał się o przyjęcie na Politechnikę Warszawską, jednak tych planów nie udało mu się zrealizować. W tym czasie dowiedział się o Instytucie Wyższej Kultury Religijnej w Suwałkach, będącym filią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Postanowił tam złożyć podanie i po zdaniu egzaminów wstępnych został zaliczony w poczet studentów. Jak sam napisał w życiorysie przed wstąpieniem do zakonu: „nauka sprawiała mi wiele radości, ale wciąż czułem wewnętrzny niepokój, że to jeszcze nie to, czego chcę. Zafascynowała mnie postawa ludzi całkowicie oddanych Bogu i Matce Bożej. Zapragnąłem być jednym z nich i zrealizować to w Zakonie Paulinów”.

12 grudnia 1988 roku zwrócił się z prośbą o przyjęcie do zakonu paulinów. Nowicjat rozpoczął 10 stycznia 1989 roku w Żarkach - Leśniowie. Rok później złożył pierwszą profesję zakonną. Od roku akademickiego 1990/91 rozpoczął też studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów w Krakowie na Skałce. 2 sierpnia 1995 roku na Jasnej Górze, na ręce ówczesnego Generała Zakonu, o. Jana Nalaskowskiego złożył profesję wieczystą-uroczystą,
a następnego dnia z rąk ks. bp Antoniego Długosza przyjął święcenia diakonatu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. abp Stanisława Nowaka, metropolity częstochowskiego na Jasnej Górze dnia 8 czerwca 1996 roku.
Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej i katechetycznej w paulińskim klasztorze w Wieruszowie, gdzie pracował przez kolejne lata. Od roku akademickiego 1999/2000 został skierowany przez ówczesnego generała zakonu, o. Stanisława Turka, na studia licencjacko-doktoranckie z psychologii na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, które ukończył licencjatem w październiku 2002 roku, a następnie został skierowany na studia doktoranckie, z zakresu teologii duchowości na UKSW w Warszawie.

Z dniem 1 września 2003 roku został przeniesiony do klasztoru w Warszawie, ale już rok później wrócił do klasztoru w Wieruszowie, aby po dwóch latach, od lipca 2006 roku podjąć pracę duszpastersko-katechetyczną w parafii św. Ludwika we Włodawie. Od 22 sierpnia 2007 roku przeniesiony został na Jasną Górę, gdzie 23 kwietnia 2008 roku został mianowany zastępcą dyrektora Radia „Jasna Góra”, a dokładnie trzy lata później trzecim podprzeorem klasztoru.

Od 20 kwietnia 2010 roku podjął prowadzenie wykładów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w Studium Kierownictwa Duchowego w ramach przedmiotu „Kierownictwo duchowe a psychoterapia”.

Uchwałą Rady Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie z dnia 24 maja 2010 na podstawie rozprawy doktorskiej: „Chrystocentryzm życia duchowego w nauczaniu św. Józefa Sebastiana Pelczara” uzyskał stopień naukowy doktora nauk teologicznych z zakresu teologii duchowości.

16 kwietnia 2014 roku został mianowany Przeorem klasztoru na Jasnej Górze, a 5 lipca biskupem pomocniczym diecezji kaliskiej.

Słowo ojca Łukasza Buzuna OSPPE w dniu ogłoszenia nominacji na biskupa pomocniczego diecezji kaliskiej
Chciałbym w kilku zdaniach i od serca tutaj, w tym sanktuarium św. Józefa, na samym początku wyrazić głęboką wdzięczność Opatrzności Bożej, Bogu w Trójcy jedynemu, który zaufał mi i powierzył godność biskupią tutaj w diecezji. Dziękuję Matce Bożej i mogę powiedzieć, że – jak wynika z Ewangelii – te uczucia przenikają moje serce, maryjne, a więc jestem też zakłopotany. Wynika to z obaw, które rodzą się w moim sercu i jednocześnie z radości, bo jest w tym wszystkim niesamowita radość, tym większa, że jest to wszystko dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Gdzieś tam zawsze jakieś informacje dochodzą, ale nie zawsze bierze się je na serio.
Jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu, wszystkim osobom, które Bóg stawiał na drodze mojego życia – wielu ludziom, kapłanom, siostrom zakonnym, katechetom, katechetkom. Będąc w tym miejscu, u św. Józefa, chcę podziękować Matce Bożej, św. Józefowi, a więc Świętej Rodzinie. Dziękuję św. Józefowi Sebastianowi Pelczarowi, ponieważ często do niego się modliłem, mam jego piękną figurę, napisałem też pracę korzystając z jego dzieł, z jego twórczości. Dowiedziałem się o tej nominacji, głosząc rekolekcje kapłanom w Przemyślu, w katedrze przemyskiej u jego grobu, przy jego epitafium. Myślę, że św. Józef Sebastian Pelczar jakąś swoją szczególną zasługę tu ma – to jest takie moje wewnętrzne, głębokie przekonanie.
Wreszcie, będąc tutaj, chciałbym podziękować Nuncjuszowi Apostolskiemu abp. Celestino Migliore za wszystko to, czego przez jego posługę Pan Bóg dokonał. Dziękuję ks. bp. Edwardowi Janiakowi, który jest pasterzem tej diecezji; z którym właściwie nie znamy się aż tak bardzo, ale mam nadzieję, że będziemy się poznawać w trakcie pracy. Bóg zapłać księże biskupie Edwardzie.
Pracowałem w diecezji kaliskiej przez sporo czasu, przyjeżdżałem do Kalisza do seminarium na spotkania kapłańskie i ksiądz bp senior Stanisław jest mi znaną osobą i ks. bp Teofil Wilski, który jest tutaj obecny, zajmował się m.in. sprawami zakonów, sióstr zakonnych, jak sobie przypominam. Byłem spowiednikiem przez sporą część czasu sióstr kamedułek, czy urszulanek, sióstr w Złoczewie i ostatnio nawet padło tu takie podejrzenie, że to jest ich dzieło, ale nie wiem, tu już tylko Pan Bóg wszystko wie.
Dziękuję wszystkim księżom, którzy są tutaj obecni, całej Kurii, księżom Wikariuszom Biskupim, księżom proboszczom, siostrom zakonnym, wam wszystkim kochani, którzy tu jesteście.
Proszę o modlitwę – to jest moja prośba, taka od serca. Dwa „uderzenia” ostatnio przeżyłem i wierzę, że to jest łaska Boża, że mnie one nie powaliły, a wręcz wydaje mi się, że mnie wzmocniły. Pierwsze ,,uderzenie”, pierwsza ,,fala” to jest to, że zostałem przeorem na Jasnej Górze, będąc trzy lata podprzeorem, a druga „fala” to jest właśnie ta i na szczęście Pan Bóg tak wszystko organizuje, że ta łaska Boża działa w wydarzeniach, a nie w tym, co my możemy sobie pomyśleć i co czujemy. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać serdeczne!

ojciec Łukasz Buzun OSPPE
sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu
5 lipca 2014

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 15

Opiekun nr 17(530) od 12 sierpnia 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
artykuły o Matce Bożej w różnych odsłonach

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej