Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2014-07-18 10:32:53

XVI Niedziela Zwykła
Czytanie z Księgi Mądrości
Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie sądzisz niesprawiedliwie. 
Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga, wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz, gdy się nie wierzy w pełnię Twej potęgi, i karzesz zuchwalstwo świadomych. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz. 
Tak postępując nauczyłeś lud swój, że sprawiedliwy powinien być dobrym dla ludzi. I wlałeś swoim synom wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie.

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia: 
Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modli tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Pszenica i chwast
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: 
«Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. 
A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast?”. Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?”. A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”».

Boże znaczenie
Czytając lub słuchając Ewangelii dochodzimy do wniosku, że Jezus robi wszystko, aby ci, którzy Go słuchają, mogli jak najlepiej zrozumieć to, co On mówi. Dlatego posługuje się przypowieściami: odwołuje się do obrazów, które Jego słuchacze znali z codzienności i wskutek tego nie trzeba było pewnych spraw zbyt długo tłumaczyć. To, co jednak ówcześni słuchacze mogli bez trudu pojąć, nam sprawia nieraz sporo trudności, ponieważ my na ogół nie rozumiemy tych obrazów, które przywołuje Pan Jezus, albo wydają się nam one nieprawdopodobne. Takim przykładem jest przypowieść o gorczycy: „Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się w jego gałęziach” (Mt 13, 31-32). Nawet jeżeli Jezus trochę przesadził w tej przypowieści, to ta „gorczyca” nam nie za bardzo pasuje. U nas gorczyca ma może z metr wysokości, więc dla ptaków nie stanowi raczej „solidnego oparcia”. W Palestynie jednak gorczyca (chodzi o gorczycę czarną) dorasta do 4 metrów i wtedy ptaki mogą siadać na takim „drzewku”. Stąd też nie możemy przekreślać słów Pana Jezusa tylko z tego powodu, że ich nie rozumiemy. Czasami trzeba trochę poszperać, doczytać jakiś komentarz, aby zrozumieć „obraz”, którym posłużył się Jezus, a nie z góry go odrzucać, bo ten „obraz” jest dla nas taki niedzisiejszy. Podobnie ma się rzecz z przypowieścią o chwaście (Mt 13, 24-30). Ta przypowieść znajduje się w Ewangelii wg świętego Mateusza po przypowieści o siewcy (Mt 13, 4-9) i po jej wyjaśnieniu przez Jezusa (Mt 13, 18-23). Bóg sieje w człowieku swoje słowo, ale szatan nie chce, aby to słowo wydało w człowieku zbawienny plon: „Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł” (Mt 13, 24-25). Tym chwastem jest pewien gatunek trawy (rajgras lub życica roczna), która wschodzi w tym samym czasie, co pszenica i jest do niej tak podobna, że do momentu pojawienia się kłosów trudno je rozróżnić. Nie dziwi więc reakcja gospodarza, kiedy jego słudzy proponują: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali chwast?” (Mt 13, 28). Gospodarz jasno mówi: „Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza” (Mt 13, 29-30). Co ciekawe, to dla Żydów ten chwast (hebrajskie „zonin”) nie jest innym gatunkiem, ale jest „zdegenerowaną postacią pszenicy” (David H. Stern). Takie rozumienie pokazuje jasno, że szatan nie jest w stanie nic oryginalnego wymyślić; on jedynie małpuje i przekręca dzieła Boże. Toteż ważna jest nieustanna prośba do Boga, aby pomógł nam rozumieć Jego słowo według Jego woli. Ale jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Pokrewnym słowem do „zonin” jest słowo „zona”, które znaczy „nierządnica”. Tak Pismo Święte Starego Testamentu określa członków Narodu Wybranego odwracających się od Boga. I nagle coś, co na pierwszy rzut oka wydawało się niezbyt jasne (chwast podobny do pszenicy), nabiera właściwego znaczenia, Bożego znaczenia.

ks. Tomasz Kaczmarek

Słowo Boże na każdy dzień

Niedziela, 20 lipca
Mdr 12, 13.16-19; Ps 86;
Rz 8, 26-27; Mt 13, 24-43

Poniedziałek, 21 lipca
Mi 6, 1-4. 6-8; Ps 50; Mt 12, 38-42

Wtorek, 22 lipca
Pnp 8, 6-7; Ps 63; J 20, 1. 11-18

Środa, 23 lipca
Ga 2, 19-20; Ps 34; J 15, 1-8

Czwartek, 24 lipca
Jr 2, 1-3. 7-8. 12-13; Ps 36; Mt 13, 10-17

Piątek, 25 lipca
2Kor 4, 7-15; Ps 126; Mt 20, 20-28

Sobota, 26 lipca
Jr 7, 1-11; Ps 84; Mt 13, 24-30

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 12

Opiekun nr 13(526) od 17 czerwca 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
relacja z 22. Spotkania Młodych na Lednicy

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej