Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2013-10-25 10:25:20

XXX Niedziela zwykła

Modlitwa skruszonego 

Z Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: ,,Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił: »Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam«. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: »Boże, miej litość dla mnie, grzesznika«.

Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”. 

Z Księgi Syracydesa

Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał On względu na osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie lekceważy błagania sieroty i wdowy, kiedy się skarży. Kto służy Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków.

Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu. Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok.

Z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najdroższy: Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.

Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mię wszyscy opuścili: niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa.

Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków. Amen.

 

Dzieło miłosierdzia

W Biblii Starego Testamentu mamy dwa słowa, które są stosowane na określenie „miłosierdzia”. Pierwsze z nich to hebrajski termin „rahamim”, oznaczający łono kobiety; stąd w „miłosierdziu” zawiera się pełna czułości miłość, dzięki której w ogóle możliwe jest życie. Drugie z nich, „hesed”, wyraża miłość dwóch osób wzajemnie powiązanych wiernością. W „miłosierdziu” mamy więc „wierną, czułą miłość, która daje i umożliwia życie”. Takie patrzenie na „miłosierdzie” ma oczywiście swoje źródło w tym, jaki jest Bóg. To Bóg jest miłością, to Bóg jest pełen łaski, to Bóg jest zawsze wierny, czyli to Bóg jest miłosierny i nigdy miłosiernym być nie przestanie. Skoro „Boga nikt nigdy nie widział, (i) Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, nam Go objawił” (J 1, 18), to Jezus („Jednorodzony Bóg”) najpełniej i najlepiej ukazuje miłosierne oblicze Boga. Stąd też św. Łukasz w swojej Ewangelii ukazuje Jezusa pełnego miłosierdzia, który szuka i zbawia tych, co się zagubili przez zło i grzech (por. Łk 19, 10). Dlatego też tylko u Świętego Łukasza znajdziemy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (10, 30-37) i miłosiernym Ojcu (15, 11-32); tylko Święty Łukasz opisał nawrócenie grzesznicy (7, 36-50), Zacheusza (19, 2-10) i dobrego łotra (23, 39-43). I tylko u Świętego Łukasza znajduje się przypowieść o faryzeuszu i celniku (18, 9-14). 

W tradycyjnym społeczeństwie żydowskim faryzeusze byli najbardziej pobożnymi z ludzi. Celnicy natomiast byli ludźmi najbardziej pogardzanymi, często byli uważani wręcz za zdrajców własnego narodu. Faryzeusze nie chcieli powoływać celników na świadków ani przydzielać im honorowych urzędów. Aby dzisiaj przyjąć i zrozumieć siłę i wymowę tej przypowieści, to trzeba sobie wyobrazić te postaci jako najbardziej żarliwego wyznawcę Jezusa (chociażby jakiegoś znanego ewangelizatora)  z jednej strony i np. handlarza narkotyków z drugiej strony. 

Przeciwstawienie rzeczywiście szokujące. Ale Pan Jezus nie kierował się „polityczną poprawnością”; nie chodziło Mu też o to, aby nikomu się nie narazić. Jezusowi chodziło o zbawienie każdego człowieka, nawet tego najbardziej odrzucanego. A zbawienie zawsze jest dziełem miłosiernego Boga. Skoro więc Jezus mówi do nas, swoich uczniów: „Bądźcie tak doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski” (Mt 5, 48), to – szczerze mówiąc – nie mamy wyjścia: w każdym człowieku (handlarzu narkotyków, znienawidzonym i skorumpowanym polityku, mordercy, itd.) mamy widzieć potencjalnego zbawionego i świętego, i modlić się o niebo dla niego. To jest rzeczywiście szokujące! Jezus nie przychodzi jednak po to, aby „zagłaskać nas na śmierć”; nie ma zamiaru nikogo nie urazić; nie ma też zamiaru zachować „status quo”. 

On chce zmienić świat zmieniając człowieka, a właściwie umiera za każdego, aby każdego człowieka zmienić. I nic tutaj nie pomogą próby łagodzenia Ewangelii albo nie mówienie o pewnych rzeczach zawartych w Ewangelii. 

Prędzej czy później trzeba będzie skonfrontować siebie i swoje życie z Jezusem i Jego słowem. Prędzej czy później trzeba będzie postawić sobie pytanie: „Czy ja w to wchodzę bez żadnych zastrzeżeń?”. Przecież Jezus umarł za najgorszego łotra, jakiego nosiła ta ziemia. Czy ja rzeczywiście modlę się o nawrócenie tego najgorszego łotra? „Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec” (Łk 6, 36). 

ks. Tomasz Kaczmarek

Słowo Boże na każdy dzień

Niedziela, 27 października

Syr 35,12-14.16-18; Ps 34; 2 Tm 4,6-9.16-18; Łk 18,9-14

Poniedziałek, 28 października

Ef 2,19-22; Ps 19; Łk 6,12-19

Wtorek, 29 października

Rz 8,18-25; Ps 126; Łk 13,18-21

Środa, 30 października

Rz 8,26-30; Ps 13; Łk 13,22-30

Czwartek, 31 października

Rz 8,31b-39; Ps 109; Łk 13,31-35

Piątek, 1 listopada

Ap 7,2-4.9-14; Ps 24; 1 J 3,1-3; Mt 5,1-12a

Sobota, 2 listopada

Hi 19,1.23-27a; Ps 27; 1 Kor 15,20-24a.25-28; Łk 23,44-46.50.52-53;24,1-6a

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 15

Opiekun nr 17(530) od 12 sierpnia 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
artykuły o Matce Bożej w różnych odsłonach

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej