Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2013-10-09 10:20:06

Wiara w Trójcę Świętą a wzywanie opieki św. Józefa

Rubens

Trójca Święta, RUBENS, Peter Paul

Nauczanie Kościoła stawiało zawsze w centrum kult oddawany Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Taki charakter i kierunek winno mieć całe życie chrześcijańskie, a zwłaszcza wszystkie modlitwy, nie tylko te liturgiczne, ale również prywatne. „Wyznanie wiary” skoncentrowane jest na prawdzie o Bogu Trójjedynym i na Jego zbawczym działaniu w świecie. Chrzest, który przyjęliśmy też dokonał się w imię Trójcy Przenajświętszej. Widzimy zatem, że całe nasze życie winno być skierowane ku pełniejszemu poznaniu i zjednoczeniu z Bogiem Jedynym w Trójcy. Tak często w codziennej chrześcijańskiej praktyce o tym zapominamy i choć czynimy w czasie każdej modlitwy znak krzyża zapominamy często do jakiej prawdy on nas odwołuje. 

„Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii” wskazuje na potrzebę właściwego ustawienia kultu świętych w relacji do podstawowych prawd wiary, zwłaszcza zaś wskazuje na prawdę o Trójcy Świętej. Jeden z zarzutów Kościołów protestanckich wobec nas katolików jest właśnie taki, że kult świętych w naszym Kościele przyćmiewa niejako cześć należną samemu Bogu, a poszczególni święci zajmują jakby miejsce Osób Trójcy. Taki sam zarzut jest często kierowany pod adresem czcicieli św. Józefa. Przywołany dokument wskazuje jednak, że właściwie usytuowany w hierarchii prawd wiary kult świętych i błogosławionych nie tylko nie jest zagrożeniem wiary, ale ją wzmacnia i jest jej cennym wyrazem. Spróbujmy zatem przyjrzeć się z tej perspektywy czci oddawanej Świętemu Józefowi w Kościele. 

Jak szczęśliwa może być nasza diecezja, że kaliski obraz św. Józefa nie przedstawia samego Patriarchy. Co więcej, św. Józef nie znajduje się w centrum kaliskiego wizerunku, a nadto jest przedstawiony nie tylko w towarzystwie Maryi i Jezusa, ale wszystko ukazane jest w kontekście zbawczego działania Trójcy Świętej. To Ona jest niejako w centrum obrazu. U góry widzimy Boga Ojca, który trzyma kulę ziemską, co wyraża prawdę, że stwarza On świat i podtrzymuje go w istnieniu. W samym środku widzimy Ducha Świętego w postaci gołębicy, który niejako ogarnia swoim światłem przestrzeń całego obrazu i łączy dwa światy: ten wewnętrzny - Boży i ten ludzki – ziemski. Duch Święty jest tym, który przynosi życie na ziemię, za Jego sprawą dokonuje się wcielenie Bożego Syna. W końcu na samym dole znajduje się sam Jezus Chrystus przedstawiony w postaci młodego chłopca, który w towarzystwie swoich ziemskich rodziców kroczy po ziemi. Można stwierdzić, że kaliski obraz Świętej Rodziny w rzeczywistości ukazuje zbawcze działanie Trójcy Świętej. Jest to bardzo ważne, bo tak często mamy tendencję do „szatkowania” i dzielenia między Boże Osoby poszczególnych dzieł w historii zbawienia. Tymczasem zawsze gdy działa Bóg działa cała Trójca Święta, a gdzie działa Jedna z Osób, tam działają również dwie pozostałe. 

Warto wspomnieć w tym miejscu, że obraz czczony w kaliskiej bazylice nie jest dziełem jedynie wspaniałej i całościowej wizji teologicznej artysty, ale jest swoistym darem od Boga. Powstał on bowiem jako owoc objawienia się św. Józefa choremu człowiekowi z podkaliskiej wsi. Zatem sam Bóg zechciał nieco rozjaśnić to wszystko, co już w objawieniu zostało powiedziane o św. Józefie. Zgodnie z zasadą nauczaną przez Kościół objawienia prywatne niczego nie dodają do tego depozytu, który mieści się w wierze Kościoła. Pomagają jednak go lepiej zrozumieć i przyjąć ludziom żyjącym w konkretnym kontekście kulturowym i czasowym. 

Sam Bóg zechciał ukazać nam, że na osobę św. Józefa musimy spoglądać we właściwym kontekście. Józef choć ważny, a jego zadanie niepowtarzalne, sam zajął miejsce z boku i swoim wycofaniem ukazuje tajemnicę wcielenia Bożego Syna. Zarazem jest to wskazanie na prawdę, że wcielenie i zbawienie, jakie zostało przez nie zapoczątkowane jest dziełem całej Trójcy Świętej. Dziewiczy Małżonek Maryi powołany, by w tym dziele zbawienia stać się szczególnym, obok swej Dziewiczej Małżonki Maryi, współpracownikiem Bożej łaski, musi być zatem odczytany nie tylko w relacji do Jezusa Chrystusa, który mu został bezpośrednio powierzony pod opiekę, ale w relacji do całej Trójcy Świętej.

W polskiej józefologii na szczęście nie brakuje takich odniesień, lecz ważne jest by zostały one przełożone na prywatne nabożeństwo wiernych do św. Józefa i to w taki sposób, byśmy podziwiając wspaniałość cnót Cieśli z Nazaretu, widzieli równocześnie źródło jego świętości. Święty Józef wskazuje wyraźnie, że życie ucznia Jezusa Chrystusa musi być zanurzone w tajemnicy Trójcy Świętej. Pominięcie tego podstawowego odniesienia grozi bowiem jakimś uproszczeniem i niepełnym obrazem. Prawda o Bogu Trójjedynym, która w pełni objawiła się w misterium wcielenia i misterium paschalnym jest fundamentem naszego zbawienia. Jeśli Józef był człowiekiem sprawiedliwym i doskonale spełnił swoje powołanie dziewiczego małżonka Maryi i dziewiczego ojca Chrystusa, to dlatego, że pozwolił ogarnąć się tajemnicy Trójcy Świętej i wszedł w głęboką relację z każdą z Osób. 

Dziś także nam w kontekście kończącego się Roku Wiary św. Józef chce ukazać jakby na nowo tę centralną prawdę naszej wiary o Bogu Jedynym w Trójcy. Ta lekcja św. Józefa w kaliskim obrazie jest o tyle ważna, że ceną jest nasze zbawienie i szczęście nie tylko doczesne, ale przede wszystkim wieczne. Pokorny Opiekun Zbawiciela wprowadza nas niejako w tajemnicę samego Boga, w misterium Trójcy Świętej, w tę pełnię harmonii i miłości osób, ukazując, że jest ona domem, do którego powinien wrócić każdy człowiek, który zniekształcony został przez grzech. Bóg zaczął odnowę świata przez Rodzinę z Nazaretu, ukazując jak doniosłą rolę ma małżeństwo i rodzina w ukazywaniu światu Boga, który jest Miłością – doskonałą Komunią Osób. 

ks. Marcin Wiśniewski

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 15

Opiekun nr 17(530) od 12 sierpnia 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
artykuły o Matce Bożej w różnych odsłonach

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej