Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2013-09-03 13:23:06

Świętowanie zbawienia w czasie

Od chwili pojawienia się na świecie człowiek czuje się zagrożony upływem czasu. „Fugit irreparabile tempu” – czas bezpowrotnie ucieka – mówił Wergiliusz. Czas upływa i nieubłaganie wiedzie nas ku śmierci. Ludzie naszej epoki doświadczają przyśpieszenia historii. Wokoło daje się słyszeć wołanie – „Nie mam czasu”. Wydaje się, że współczesny człowiek stracił panowanie nad czasem i nie jest jego panem. Czas ucieka nam między palcami. Czy liturgia, która jest celebrowana w czasie może w jakiś sposób pomóc człowiekowi w opanowaniu czasu? Rozważania o roku liturgicznym ukazują, w jaki sposób liturgia mądrze rozwiązuje zagadkę czasu. Konstytucja o liturgii Sacrosanctum Concilium cały V rozdział poświęca na zagadnienia związane z przeżywaniem roku liturgicznego. Stwierdza m.in.: „Święta Matka Kościół uważa za swój obowiązek obchodzić w czcigodnym wspomnieniu zbawcze dzieło swego boskiego Oblubieńca przez cały rok w ustalonych dniach. [...] Z biegiem roku Kościół odsłania całe misterium Chrystusa, począwszy od Wcielenia i Narodzenia aż do Wniebowstąpienia, do dnia Zesłania Ducha Świętego oraz oczekiwania błogosławionej nadziei i przyjścia Pańskiego” (nr 102). Rok liturgiczny jest świętowaniem zbawczych wydarzeń z historii zbawienia, a szczególnie z życia Jezusa Chrystusa. Stąd rok liturgiczny jest jednym z najistotniejszych elementów tworzących kult Kościoła. Liturgia Kościoła jest celebrowana w określonym czasie i w określonej przestrzeni. Tak musi być, ponieważ jednym z uczestników liturgii jest człowiek, którego życie osadzone jest w czasie i przestrzeni. Czas należy do fundamentalnych wymiarów bytu człowieka. Tak rozumiany rok liturgiczny nie stanowi konkurencji do tzw. roku kalendarzowego, czy cywilnego. Te dwie rzeczywistości, choć zdecydowanie różnie, w jakiś sposób się przenikają i uzupełniają. Człowiek w swoim życiu doświadcza czasu naturalnego i czasu świętego. 

Wielkość roku liturgicznego polega przede wszystkim na ścisłym powiązaniu z misterium Chrystusa. Sięga ono do samego Boga i do Jego planu zrealizowanego w pełni w Chrystusie. To misterium urzeczywistniane w Kościele, w liturgii, stanowi o sensie roku liturgicznego, który ułożony jest według etapów misji Jezusa. Nie chodzi o prostą rekonstrukcję faktów i wydarzeń z życia Jezusa, ale przede wszystkim o przeżywanie ich ciągle na nowo i życie nimi. Rok liturgiczny jest anamnezą, czyli aktualizacją i uobecnieniem w pełnym tego słowa znaczeniu. Liturgia celebruje aktualność misterium. Jest ona jego uobecnieniem w różnych tego słowa znaczeniach: jest to powtórzenie typu obrzędowego, jest to przedstawienie w sensie teatralnym, które stawia nas wobec wydarzenia, ale równocześnie sprawia nam prezent, obdarowuje nas mocą celebrowanego misterium. Liturgia stawia nas w „dniu dzisiejszym Boga”. Odsłaniane w ciągu całego roku misterium Chrystusa jest historiozbawcze. Misterium Chrystusa sprawowane jest także w święta i we wspomnienia Maryi, aniołów i świętych. Zawsze to misterium urzeczywistnia się w całości. Jednak ze względu na ograniczoną zdolność poznawania i pojmowania człowieka misterium to zostało rozłożone w ciągu całego roku i ukazywane jest w różnych aspektach. Przez sprawowanie Eucharystii urzeczywistnia się całe misterium Chrystusa. Natomiast konkretne święto podkreśla jakiś wymiar tego misterium.

Rok liturgiczny jest obecnością Chrystusa i Jego misterium. Papież Pius XII w encyklice Mediator Dei (1947) napisał: „Rok liturgiczny nie jest zimnym i bezładnym przedstawieniem spraw tyczących się minionych czasów, ani też prostym i czczym przypominaniem wypadków dawnych czasów. Jest to raczej sam Chrystus, który trwa w swoim Kościele [...] Tajemnice Chrystusa są nieustannie obecne i działające”.

ks. Dariusz Kwiatkowski

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 12

Opiekun nr 13(526) od 17 czerwca 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
relacja z 22. Spotkania Młodych na Lednicy

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej