Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2013-08-01 11:05:30

XVIII Niedziela Zwykła

Nasze plany

Z Ewangelii według Świętego Łukasza

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem». Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?»Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia». I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj”. Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?” Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem».

Czytanie z Księgi Koheleta

Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami, wszystko marność. Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, którą mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem i zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także jest marność.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia: Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, według obrazu Tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus.

 

To są śmieci

„Twoje słowo jest pochodnią dla nóg moich i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119, 105). Uczeń Jezusa nie chodzi więc w ciemności, lecz ma światło życia (zob. J 8, 12). Ma Jezusa i Jego słowo, które pozwala mu budować życie na trwałym fundamencie (por. Mt 7, 24-27). To Chrystusowe słowo „prześwietla” każdy element życia. Wszystko ma być „przepuszczone” przez filtr Jezusowego słowa. Ale już od raju szatan kusi człowieka, aby ten nie kierował się Bożym słowem, lecz uwzględniał przede wszystkim korzyści, jakie może osiągnąć. I dlatego, zamiast pytania: „co Jezus na to?”, częściej można usłyszeć pytanie: „co ja z tego będę miał?”. Takie pytanie pokazuje jednak bardzo wyraźnie, że to człowiek zaczyna zajmować miejsce Pana Jezusa, że to człowiek staje się „miarą wszechrzeczy”. „Człowiek” z dzisiejszej Ewangelii jest bogaty i nie musi się troszczyć o to, co będzie jadł, co będzie pił i w co się ubierze (por. Mt 6, 31-32). Jego jedyną troską staje się „ogarnięcie” całego majątku, by nic nie zginęło. Buduje więc „większe spichlerze”, aby wszystko się zmieściło, aby zgromadzić wszystkie swoje dobra (Łk 12, 18). Nic innego się nie liczy. Liczy się tylko „gromadzenie skarbów dla siebie” (Łk 12, 21). Nie uwzględnia w tym wszystkim Bożego słowa i kieruje się swoim interesem; razem ze swoimi bogactwami „zamyka się” w spichle-rzach, jakby to było dla niego najwłaściwsze miejsce. Ciekawe jest jednak także „miejsce”, w którym ewangelista Łukasz umieszcza tę „opowieść o bogaczu”. Ta Jezusowa opowieść jest poprzedzona następującymi słowami Jezusa: „Do każdego, kto przyzna się do Mnie przed ludźmi, przyzna się i Syn Człowieczy przed aniołami. A tego, kto się Mnie wyprze przed ludźmi, i ja wyrzeknę się przed aniołami Bożymi” (Łk 12, 8-9). Bogacz przyznaje się tylko do swojego majątku, do tego, co posiada; przecież nic innego się nie liczy! „Nie jest bogaty przed Bogiem” (Łk 12, 21). Z kolei po „opowieści o bogaczu” znajdujemy takie słowa Jezusa: „Wy też bądźcie gotowi, bo w chwili, kiedy się nie spodziewacie, Syn Człowieczy przyjdzie” (Łk 12, 40). Gotowość bogacza ograniczała się tylko do wykorzystania na czas tego, co posiadał. Te „swoiste widełki” pozwalają więc we właściwym świetle Bożego słowa spojrzeć na bogactwo. Słuchając Jezusa dochodzimy do wniosku, że nie rozwodzi się On nad tym, czy bogactwo jest dobre, czy złe. Pokazuje jednak, że pogoń za bogactwem jest diabelską pokusą, która może zrobić z człowiekiem i z człowieka co zechce. Dlatego jak bumerang wracają słowa Koheleta: „Marność nad marnościami” (Koh 1, 2). Bo rzeczywiście, wobec Boga i w porównaniu z Nim wszystko okazuje się nicością. Dlatego nie dziwią słowa Świętego Pawła: „Ze względu na Chrystusa uznaję za bezwartościowe wszystko, co przynosiło mi zysk. I naprawdę uważam, że to wszystko jest bezwartościowe w porównaniu z bezcennym darem poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla Niego odrzucam wszystko i uważam za śmieci” (Flp 3, 7-8). A Święty Jan zapisał w Apokalipsie: „Mówisz: «Jestem bogaty, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję!». Nie wiesz jednak, że jesteś nędzny, godny pożałowania, biedny, ślepy i nagi. Radzę ci, kup u mnie złota oczyszczonego w ogniu, aby się wzbogacić i białe szaty, aby się ubrać, i nie musieć się wstydzić swojej nagości oraz balsam do namaszczenia twych oczu, aby przejrzeć” (Ap 3, 17-18). 

ks. Tomasz Kaczmarek

Słowo Boże na każdy dzień

4 sierpnia, niedziela

Koh 1, 2; 2, 21-23; Ps 95; Kol 3, 1-5. 9-11; Łk 12, 13-21

5 sierpnia, poniedziałek

Lb 11, 4b-15; Ps 81; Mt 14, 13-21

6 sierpnia, wtorek

Dn 7, 9-10. 13-14; Ps 97; 2P 1, 16-19; Łk 9, 28b-36

7 sierpnia, środa

Lb 13, 1-2a. 25 - 14, 1. 26-29. 34-35; Ps 106; Mt 15, 21-28

8 sierpnia, czwartek

1 Kor 2, 1-10a; Ps 19; Łk 9, 57-62

9 sierpnia, piątek

Oz 2, 16b. 17b. 21-22; Ps 45; 

Mt 16, 24-27

10 sierpnia, sobota

Mdr 3, 1-9; Ps 112; 2 Kor 9, 6-10;  J 12, 24-26

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 12

Opiekun nr 13(526) od 17 czerwca 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
relacja z 22. Spotkania Młodych na Lednicy

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej