Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2013-05-20 19:41:53

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Weźmijcie Ducha Świętego

Z Ewangelii według Świętego Jana

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzeki do nich: ,,Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ,,Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Z Dziejów Apostolskich

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.

Pełni zdumienia i podziwu mówili: ,,Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.

Z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus”.

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

Duch Święty i nieświęty

Dobiega końca okres paschalny, wielkanocny, jego dopełnieniem jest zesłanie Ducha Świętego. Wydarzenie, które przedstawia nam św. Łukasz na samym początku Dziejów Apostolskich, zwanych inaczej Ewangelią Ducha Świętego. Ponieważ ukazują one, jak Duch Święty prowadził, kształtował Kościół w jego początkach. I dokonuje tego nieustannie. Bez Jego pomocy, nikt nie może powiedzieć: „Panem jest Jezus”. Każdy z nas został ochrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A następnie przyjęliśmy znamię daru Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania. Duch Święty bardzo mocno jest obecny w tych, którzy wierzą, a to przecież wierzący tworzą Kościół. 

Chrystus już w dniu zmartwychwstania mówi do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego”. A następnie po pięćdziesięciu dniach to właśnie Apostołowie jako pierwsi zostają napełnieni Duchem Świętym. Ci, którzy byli fundamentem Kościoła, którzy nauczali, kierowali, umacniali innych. Dziś jesteśmy świadkami tych samych wydarzeń, choć w trochę innej scenerii. Niewiele czasu minęło od wyboru nowego papieża Franciszka. Pamiętamy jak wielkim zainteresowaniem cieszyło się konklawe i to wszystko, co wiązało się z wyborem kolejnego następcy św. Piotra. Z jednej strony wiele ludzkich spekulacji, przewidywań, konkretnych kandydatów. A z drugiej strony wybór człowieka, którego nikt się nie spodziewał. Czy to nie jest dla nas przypomnienie, potwierdzenie, że Duch Święty nadal kieruje Kościołem? Bardzo mocno podkreślali to sami kardynałowie biorący udział w konklawe. 

Mówiąc o Duchu Świętym otwieramy się na głęboką rzeczywistość życia duchowego. Tego wszystkiego czego nie widzimy, co przekracza nasze zdolności poznawcze. Dlatego szukamy obrazów, znaków, które mogą nam pomóc dotykać tej szczególnej przestrzeni. Uderzenie gwałtownego wiatru, języki jakby z ognia, gołębica, symbol Ducha Świętego. Ale chyba najwymowniejszym znakiem są ludzie napełnieni Duchem Świętym. Siła, moc, bezkompromisowość, z jaką Apostołowie głoszą prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa po zesłaniu Ducha Świętego nie da się niczym innym wytłumaczyć. Coś się stało, Ktoś ich do tego uzdolnił. To przecież ci sami ludzie, którzy jeszcze niedawno zamknięci byli w Wieczerniku z obawy przed Żydami. 

W tym kontekście nie sposób uciec od pytania: dlaczego nam tak trudno naśladować Apostołów? Jezus daje Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. Chrzest zakłada głębokie nawrócenie, oderwanie od grzechu. To pierwszy, fundamentalny warunek otwarcia się na działanie Ducha Świętego. Zauważmy, że mówiąc o Duchu Świętym używamy przymiotnika „święty”. A to znaczy, że może być duch, który nie jest święty. Kościół uczy o stworzeniu przez Boga duchów czystych, aniołów. Ale także o tym, że część z nich zbuntowała się przeciw swemu Stwórcy. W efekcie czego istnieje rzeczywistość duchowa, która jest przeciwna Bogu, nie jest święta i jednocześnie wrogo nastawiona do Boga. Mówimy potocznie o złych duchach. Stąd nasze trudności z pełniejszym otwarciem się na działanie Ducha Świętego. Nie możemy zapomnieć, że sfera duchowa jest bardzo złożona. Aby Duch Święty mógł działać przez nas, byśmy mogli Jego mocą świadczyć o Chrystusie musimy radykalnie odsuwać od siebie wszystko, co pochodzi od złego ducha. I prosić: niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze naszych serc.

ks. Michał Pacyna


Słowo Boże na każdy dzień 

Niedziela, 19 maja

Dz 2,1-11; Ps 104; 

1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23

Poniedziałek, 20 maja

Rdz 3,9-15.20; Ps 87; 

Dz 1,12-14; J 2,1-11

Wtorek, 21 maja

Syr 2,1-11; Ps 37; Mk 9,30-37

Środa, 22 maja

Syr 4,11-19; Ps 119; Mk 9,38-40

Czwartek, 23 maja

Syr 5,1-8; Ps 1; Mk 9,41-50

Piątek, 24 maja

Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Ps 45,11-12.14-15.16-17; Łk 1,26-38

Sobota, 25 maja

Syr 6,5-17; Ps 119; Mk 10,1-12

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 12

Opiekun nr 13(526) od 17 czerwca 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
relacja z 22. Spotkania Młodych na Lednicy

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej