Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2013-04-26 12:26:32

V Niedziela Wielkanocna

Przykazanie nowe

Z Ewangelii według Świętego Jana

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: „Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi.

Dzieci, jeszcze krótko - jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. 

Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.

Z Dziejów Apostolskich

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.

Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali.

Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.

Z Księgi Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma.

I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: „Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie »Bogiem z nimi«. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły”. I rzekł Siedzący na tronie: „Oto czynię wszystko nowe”.

Miłość chce zbawiać

Greckie słowo „kataraomai” („złorzeczyć”) oznacza zaklęcie z odwołaniem się do jakiejś siły wyższej, która ma możliwości szkodzenia. Złorzeczenie jest więc odwoływaniem się do szatana i jego złej siły, bo przecież Bóg nie może szkodzić („Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i poznali prawdę” - 1Tm 2, 4). Czasami, pewnie nawet nie zastanawiamy się nad związkiem między „życzeniem komuś zła” a szatanem. Wydaje nam się to normalne (w miarę normalne), że skoro zostaliśmy przez kogoś w jakikolwiek sposób skrzywdzeni (przemoc psychiczna, przemoc słowna, przemoc czynna), to naturalną reakcją jest złorzeczenie, w myśl słów: „Oko za oko, ząb za ząb” (Wj 21, 24; Kpł 24, 20; Pwt 19, 21; Mt 5, 38). Jest jednak jedno zasadnicze „ale”. Skoro jesteśmy uczniami Pana Jezusa, to trzeba nam słuchać tego, co On ma nam do powiedzenia. „Jeśli ktoś chce iść za Mną [chce być moim uczniem], niech się wyrzeknie samego siebie; niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje” (Mt 16, 24; Mk 8, 34; Łk 9, 23). 

Co więc Jezus Chrystus mówi o odwecie? „Nie zwalczajcie zła złem, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować o tunikę [długa szata noszona bezpośrednio na ciele], oddaj mu także płaszcz. Jeśli cię ktoś zmusza, żebyś szedł z nim tysiąc kroków, idź z nim dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odmawiaj temu, kto chce od ciebie pożyczyć” (Mt 5, 39-42). Zła nie można zwyciężyć złem. Trzeba tu przyjąć postawę Jezusa: „Gdy Go znieważano, nie odpłacał zniewagami. Gdy cierpiał, nie odgrażał się, ale oddał sprawę w ręce sprawiedliwego Sędziego” (1P 2, 23) i modlić się: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34). 

Uczeń Jezusa Chrystusa nie może odpowiadać nienawiścią na nienawiść: „Błogosławcie tych, którzy was prześladują; błogosławcie, a nie złorzeczcie... Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężaj dobrem” (Rz 12, 14. 21), „Nie odpłacajcie złem za zło ani obelgą za obelgę! Przeciwnie, odpowiadajcie dobrym słowem, gdyż Bóg was powołał, abyście otrzymali błogosławieństwo” (1P 3, 9). Nie oznacza to jednak, że chrześcijanin nie może się bronić przed złem; ma prawo do godnej obrony: „Jeden ze stojących sług wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc: «W taki sposób odpowiadasz najwyższemu kapłanowi?». Pan Jezus mu odrzekł: «Jeśli źle coś powiedziałem, to udowodnij, co było złe, a jeśli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?»” (J 18, 22-23). Nie można przecież mylić naśladowania Pana Jezusa z masochizmem. Dlatego przemoc trzeba zgłaszać na policję; dlatego dręczona żona może wystąpić o separację; dlatego nie wolno kryć tych, którzy krzywdzą innych. Dlaczego dzisiaj tyle mówi się o złorzeczeniu i walce ze złem? Pan Jezus „daje nam przykazanie nowe, abyśmy się wzajemnie miłowali tak, jak On nas umiłował” (J 13, 34). Jezus nas kocha i chce nas zbawić. Temu podporządkował całe swoje życie tu na ziemi. Uczeń Jezusa, który kocha tak jak Jego Mistrz, chce być przez Niego zbawiony, ale chce także, aby jego bliźni też był zbawiony. Stąd chrześcijanin nie chce, aby on sam, czy ktokolwiek inny należał do szatana i tego szatana przyzywał, bo szatan nie może nikogo zbawić. „Nikomu [więc] nie bądźcie nic dłużni, oprócz wzajemnej miłości... [Bo] miłość nie wyrządza zła bliźniemu” (Rz 13, 8. 10).

ks. Tomasz Kaczmarek


Słowo Boże na każdy dzień

Niedziela, 28 kwietnia

Dz 14,21-27; Ps 145; Ap 21,1-5a; J 13,31-33a.34.35

Poniedziałek, 29 kwietnia

1J 1,5-2,2; Ps 103; Mt 11,25-30

Wtorek, 30 kwietnia

Dz 14,19-28; Ps 145; J 14,27-31a

Środa, 1 maja

Dz 15,1-6; Ps 122; J 15,1-8

Czwartek, 2 maja

Dz 15,7-21; Ps 96; J 15,9-11

Piątek, 3 maja

Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; Ps: Jdt 13, 18bcda. 19-20; Kol 1,12-16; J 19,25-27

Sobota, 4 maja

Dz 16,1-10; Ps 100; J 15,18-21 

 

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 12

Opiekun nr 12(525) od 3 czerwca 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
o tym, dlaczego litania ma 33 wezwania i akurat takie, a nie inne?

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej