Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2012-12-20 11:25:22

IV Niedziela Adwentu

Maryja i Elżbieta 

Z Ewangelii według Świętego Łukasza 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. 

Czytanie z Księgi proroka Micheasza 

To mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi, mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. I powstanie, i będzie ich pasterzem mocą Pana, przez majestat imienia Pana Boga swego. Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi. A On będzie pokojem. 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków 

Bracia: Chrystus przychodząc na świat mówi: „Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę. W zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże”. 

Wyżej powiedział: „Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i nie podobały się Tobie”, choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: „Oto idę, abym spełniał wolę Twoją”. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. 

Bez Jezusa

„Posłanie Maryi zostało przygotowane w Starym Przymierzu przez posłanie wielu świętych kobiet. Mimo swojego nieposłuszeństwa Ewa już na początku otrzymuje obietnicę potomstwa, które odniesie zwycięstwo nad Złym (por. Rdz 3,15) oraz obietnicę, że będzie matką wszystkich żyjących (por. Rdz 3, 20). Na mocy tej obietnicy Sara poczęła syna mimo swego podeszłego wieku (por. Rdz 18, 10-14; 21, 1-2). Wbrew wszelkim ludzkim oczekiwaniom Bóg wybiera to, co było uważane za słabe (por. 1Kor 1,27), by pokazać wierność swojej obietnicy: Annę, matkę Samuela (por. 1Sm 1), Deobrę, Rut, Judytę i Esterę oraz wiele innych kobiet. Maryja «zajmuje pierwsze miejsce wśród pokornych i ubogich Pana, którzy z ufnością oczekują i dostępują od Niego zbawienia. Wraz z nią wreszcie, wzniosłą Córą Syjonu, po długim oczekiwaniu na spełnienie obietnicy, przychodzi pełnia czasu i nastaje nowa ekonomia zbawienia»” (Katechizm Kościoła Katolickiego 489). To „Bóg odwiecznie wybrał na Matkę swego Syna córkę Izraela, młodą Żydówkę z Nazaretu w Galilei, Dziewicę poślubioną «mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy, było na imię Maryja» (Łk 1, 26-17)” (KKK 488). Stąd też, z woli Boga, Maryja zajmuje tak ważne miejsce w dziejach zbawienia. Ale Bóg nie byłby sobą, gdyby nie zaprosił Maryi do współpracy: Bóg potrzebuje jej zgody, czyli jej posłuszeństwa i wiary. I to posłuszeństwo Maryi pozwala Bogu zmienić dzieje świata, zmienić bieg historii. „Jak mówi św. Ireneusz (+ ok. 202), «będąc posłuszna, (Maryja) stała się przyczyną zbawienia zarówno dla siebie, jak i dla całego rodzaju ludzkiego». Dlatego bardzo wielu starożytnych Ojców (chodzi o tzw. „Ojców Kościoła’) chętnie wraz z nim twierdzi w swoim nauczaniu: «Węzeł związany przez nieposłuszeństwo Ewy został rozwiązany przez posłuszeństwo Maryi; co związała przez niewierność dziewica Ewa, to dziewica Maryja rozwiązała przez wiarę»; a przeprowadziwszy porównanie z Ewą, nazywają Maryję «matką żyjących» i niejednokrotnie stwierdzają: «śmierć przez Ewę, życie przez Maryję»” (KKK 494). Życie Maryi i jej znaczenie jest więc ściśle związane z Jezusem, Bożym i jej Synem. Dlatego też Elżbieta przyjmuje Maryję nie tylko jako swoją krewną (a może nawet „nie jako swoją krewną”), ale jako „Matkę jej Pana” (por. Łk 1, 43). Dlatego też, na obrazach i w rzeźbach, Maryja zawsze była przedstawiana z Jezusem (zmieniło się to stosunkowo niedawno; chciałoby się powiedzieć: „niestety”). Maryja nosi i przynosi Jezusa; bez Niego nigdzie się nie rusza! Sama z siebie nic nie znaczy! Ale jej to nie przeszkadza, bo jest pokorną „służebnicą Pana” (Łk 1, 38) i zna swoje miejsce. Nie przeszkadza to żadnemu świętemu: ich znaczenie i wielkość pochodzą przecież od Boga. Sami z siebie nic nie znaczą! Dzięki posłuszeństwu i wierze stają się tymi, którzy przynoszą Jezusa. To Jezus nadaje znaczenie i sens ich życiu. Tak jak Maryja, bez Jezusa nigdzie się nie ruszają. A skoro każdy uczeń Jezusa jest wezwany do świętości, to żaden chrześcijanin nic sam z siebie nie znaczy. To żaden chrześcijanin nie może nigdzie ruszać się bez Jezusa. A tak wielu z nas, chrześcijan (przynajmniej za takich się uważamy), chce osiągnąć znaczenie bez Jezusa. Szukamy w sobie wartości i sensu. Często bierzemy ze sobą wszystko, tylko nie Jezusa. A kiedy nic nie wychodzi, to mamy jeszcze pretensje do Niego. Błogosławieni, którzy uwierzyli i bez Jezusa nigdzie się nie ruszają.

ks. Tomasz Kaczmarek


Słowo Boże na każdy dzień

Niedziela, 23 grudnia

Mi 5,1-4a; Ps 80; Hbr 10,5-10; Łk 1,39-45

Poniedziałek, 24 grudnia

2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Ps 89; Łk 1,67-79

Wtorek, 25 grudnia

Iz 52,7-10; Ps 98,1,2-3ab,3cd-4,5-6; Hbr 1,1-6; J 1,1-18

Środa, 26 grudnia

Dz 6,8-10;7,54-60; Ps 31; Mt 10,17-22

Czwartek, 27 grudnia

1 J 1,1-4; Ps 97; J 20,2-8

Piątek, 28 grudnia

1 J 1,5-2,2; Ps 124; Mt 2,13-18

Sobota, 29 grudnia

1 J 2,3-11; Ps 96; Łk 2,22-35

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 12

Opiekun nr 13(526) od 17 czerwca 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
relacja z 22. Spotkania Młodych na Lednicy

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej