Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2012-10-02 10:23:35

Droga na całe życie

papiez

«Podwoje wiary» (por. Dz 14, 27) są dla nas zawsze otwarte. Wiodą one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają wejść do Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest słowo Boże, a serce poddaje się kształtowaniu przez łaskę, która przemienia. Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę, która trwa całe życie.

Tymi słowami Benedykt XVI rozpoczął List Apostolski Porta Fidei ogłaszający Rok Wiary i miało to miejsce niemal dokładnie rok temu. Być może wielu z nas myślało wówczas, że jeszcze mnóstwo czasu pozostało, aby się do celebrowania i przeżywania tego roku przygotować, a tymczasem już za kilkanaście dni będzie mieć miejsce jego inauguracja w Rzymie i we wszystkich diecezjach świata: 11 października 2012 roku, dokładnie 50 lat od rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II. 

Papież Benedykt XVI zachęca

W trzecim punkcie swojego listu Papież pisze: „Nie możemy zgodzić się na to, aby sól utraciła smak, a światło było umieszczone pod korcem (por. Mt 5, 13-16). Także współczesny człowiek może na nowo odczuć potrzebę, by - jak Samarytanka - pójść do studni i słuchać Jezusa, który zachęca do wiary w Niego i czerpania z Jego źródła, tryskającego wodą żywą (por. J 4, 14). Musimy na nowo z chęcią karmić się słowem Bożym, wiernie przekazywanym przez Kościół, i Chlebem życia, danymi jako wsparcie tym, którzy są Jego uczniami (por. J 6, 51). Nauczanie Jezusa w rzeczywistości nadal rozbrzmiewa w naszych dniach z tą samą mocą: «Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne» (J 6, 27). My również, jak ci, którzy Go słuchali, zadajemy to samo pytanie: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?»
(J 6, 28). Znamy odpowiedź Jezusa: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał»
(J 6, 29). Wiara w Jezusa Chrystusa jest więc drogą do osiągnięcia zbawienia w sposób ostateczny”.

Zarys programu

Benedykt XVI podaje również w zarysie program, który ma pomóc w głębszym zrozumieniu nie tylko treści wiary, ale i aktu pełnego zawierzenia Bogu w całkowitej wolności. Tak pisze w 10. punkcie swojego listu: „Istnieje w istocie głęboka jedność między aktem, którym się wierzy, a treścią, z którą się zgadzamy. Apostoł Paweł umożliwia wejście w tę rzeczywistość, kiedy pisze: «Sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia» (Rz 10, 10). Serce wskazuje, że pierwszym aktem, przez który dochodzi się do wiary, jest dar Boga i działanie łaski, która przemienia osobę aż do głębi jej serca.

W tym względzie szczególnie wymowny jest przykład Lidii. Św. Łukasz opowiada, że Paweł, kiedy przebywał w Filippi, poszedł w szabat głosić Ewangelię paru kobietom; była wśród nich Lidia, a «Pan otworzył jej serce, tak, że uważnie słuchała słów Pawła» (Dz 16, 14). To wyrażenie zawiera głęboki sens. Święty Łukasz uczy, że nie wystarcza znajomość treści, w które należy wierzyć, jeżeli serce, autentyczne sanktuarium człowieka, nie zostaje otwarte przez łaskę, która umożliwia głębsze spojrzenie i zrozumienie, że to, co zostało ogłoszone, jest Słowem Bożym.

«Wyznawanie ustami» wskazuje z kolei, że konsekwencją wiary jest dawanie świadectwa i zaangażowanie. Chrześcijanin nigdy nie może uważać, że wiara jest sprawą prywatną. Wiara jest decyzją o tym, że jest się z Panem, żyje się z Nim. To «bycie z Nim» prowadzi do zrozumienia powodów, dla których się wierzy. Wiara, właśnie dlatego, że jest aktem wolności, wymaga również odpowiedzialności społecznej za to, w co się wierzy. Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy ukazuje z całą oczywistością ów publiczny wymiar wiary i głoszenia jej bez lęku każdej osobie. To dar Ducha Świętego, który uzdalnia do misji i umacnia nasze świadectwo, czyniąc je szczerym i odważnym.

Wyznanie wiary jest aktem zarówno osobistym, jak i wspólnotowym. Pierwszym podmiotem wiary jest bowiem Kościół. W wierze wspólnoty chrześcijańskiej każdy otrzymuje chrzest, skuteczny znak przyłączenia do ludu wierzących, aby zyskać zbawienie. Jak stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego: «‚Wierzę’ - to wiara Kościoła wyznawana osobiście przez każdego wierzącego, przede wszystkim w chwili chrztu. ‚Wierzymy’ - to wiara Kościoła wyznawana przez biskupów zgromadzonych na soborze lub, bardziej ogólnie, przez zgromadzenie liturgiczne wierzących. ‚Wierzę’ - mówi także Kościół, nasza Matka, który przez swoją wiarę odpowiada Bogu i który uczy nas mówić: ‚Wierzę’, ‚Wierzymy’».

Jak można zauważyć, znajomość treści wiary jest istotna, by wyrazić swą zgodę, to znaczy, aby w pełni, rozumem i wolą przyjąć to, co proponuje Kościół. Znajomość wiary wprowadza w pełnię tajemnicy zbawczej, objawionej przez Boga. Zgoda oznacza więc, że kiedy się wierzy, w sposób wolny przyjmuje się całą tajemnicę wiary, bo gwarantem jej prawdy jest sam Bóg, który objawia się i pozwala poznać swą tajemnicę miłości.

Z drugiej strony, nie możemy zapominać, że w naszym kontekście kulturowym wielu ludzi, choć nie twierdzi, że ma dar wiary, szczerze poszukuje ostatecznego sensu i definitywnej prawdy o swym istnieniu i świecie. To poszukiwanie jest autentyczną «preambułą» wiary, gdyż kieruje ludzi na drogę prowadzącą do tajemnicy Boga. Ludzki umysł nosi w sobie bowiem potrzebę tego, «co wartościowe, nieprzemijalne». Ta potrzeba stanowi nieustanne wezwanie, trwale wpisane w serce człowieka, aby wyruszać w drogę w poszukiwaniu Tego, którego byśmy nie szukali, gdyby wcześniej nie wyszedł nam na spotkanie. Wiara zaprasza nas właśnie na to spotkanie i w pełni nas otwiera”. 

Logo Roku Wiary

Logo Roku Wiary zostało przygotowane przez Stolicę Apostolską. Widzimy na nim łódź, która od czasów apostolskich jest metaforą Kościoła. Nowością jest natomiast żagiel, który nawiązując do Hostii i odsyłając do Eucharystii podkreśla, że obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie jest tą mocą, która pozwala łodzi Kościoła płynąć w wyznaczonym kierunku do konkretnego celu. Należy do nich ożywienie wiary w obecność Jezusa pod postacią Chleba, wyrażające się rozbudzeniem w wiernych pragnienia przychodzenia na adorację. Bez adoracji nie da się ani głęboko przeżywać sakramentów świętych ani też z mocą świadczyć o Chrystusie w świecie. Dlatego troska o rozwój adoracji należy do ważnych kierunków działania w kolejnych tygodniach i miesiącach Roku Wiary.

Program dla polskich diecezji

Biskupi zebrani na Jasnej Górze 25
sierpnia br. ustalili ogólnopolskie kalendarium obchodów Roku Wiary. I tak, 11 października wieczorem w każdej polskiej katedrze zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta wraz z Nieszporami na otwarcie Roku Wiary. Podczas liturgii ma być wniesiona w procesji księga z dokumentami Soboru Watykańskiego II, a także Katechizm Kościoła Katolickiego. Księgi zostaną złożone na jednym z bocznych ołtarzy, aby przypominać nam wszystkim przez cały rok o ich znaczeniu i konieczności ich studiowania. Młodzież polska ma przygotować specjalne „Wyznanie wiary” (Professio fidei), które zostanie złożone przez jej przedstawicieli w Rzymie na Europejskich Spotkaniach Młodych, organizowanych przez Wspólnotę z Taize od 28 grudnia do 1 stycznia 2013 r. Również wszystkie pielgrzymki młodzieży udające się podczas Roku Wiary na Jasną Górę będą składać „Wyznanie wiary” w tym sanktuarium.

We wszystkich katedrach w Polsce 25 stycznia 2013 r. zostaną odprawione w łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI nabożeństwa ekumeniczne wraz z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich.

2 lutego nastąpi „professio fidei” przedstawicieli życia konsekrowanego w ramach światowego dnia im poświęconego.

20 lutego w święto Katedry Świętego Piotra zorganizowany zostanie dzień pracowników nauki, w ramach którego pracownicy uczelni: państwowych i prywatnych wezmą udział w różnego rodzaju spotkaniach na temat relacji między wiarą a nauką.
W Niedzielę Palmową, 24 marca zbierze się na modlitwie młodzież we wszystkich diecezjach, a od 15 do 17 kwietnia odbędą się dni seminariów duchownych diecezjalnych i zakonnych.

2 czerwca przy okazji uroczystości Bożego Ciała odbędą się we wszystkich świątyniach specjalne adoracje eucharystyczne z okazji Roku Wiary.

Od 23 do 28 lipca przedstawiciele młodzieży udadzą się na Światowe Dni Młodzieży do Rio de Janeiro.

29 września w 20. rocznicę publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego będzie miał miejsce Dzień Katechetów, a na wydziałach teologicznych odbędą się specjalne sympozja. Zakończenie Roku Wiary przewidziane jest w uroczystość Chrystusa Króla 24 listopada 2013 r. i będzie celebrowana w każdej parafii i każdej katedrze.

Propozycje Opiekuna

Na łamach naszego diecezjalnego pisma Rok Wiary będzie obecny w każdym kolejnym numerze aż do jego zakończenia. Za dwa tygodnie przedstawimy obszerny materiał na temat Soboru Watykańskiego II i jego znaczenia i percepcji w ciągu minionych 50 lat. Za cztery tygodnie zamieścimy relację naszego specjalnego wysłannika z uroczystej inauguracji w Watykanie, a kolejne numery przyniosą rozważania teologów i biblistów na temat Credo. W każdym numerze będzie również zamieszczone i objaśnione jedno z wielkich artystycznych przedstawień prawd naszej wiary. Żyjemy dzisiaj w świecie i kulturze coraz bardziej obrazkowej, a w naszym dziedzictwie mamy wiele wspaniałych dzieł, które przez wieki przybliżały wiarę ludziom. Uznaliśmy, że warto do nich sięgnąć. Będziemy również informować o wszelkich inicjatywach związanych z Rokiem Wiary na terenie naszej diecezji.

opracował ks. Andrzej Antoni Klimek

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 15

Opiekun nr 17(530) od 12 sierpnia 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
artykuły o Matce Bożej w różnych odsłonach

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej