Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2012-09-14 14:02:24

XIV Niedziela Zwykła

Zapowiedź męki

Z Ewangelii według Świętego Marka

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?” Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”. On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.

I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa”.

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem.

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie! Oto Pan Bóg mnie wspomaga! Któż mnie potępi?

 

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: „Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta”, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda?

Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz, lecz także i złe duchy wierzą i drżą.

 

Idealny Mesjasz

Osoba Jezusa Chrystusa wzbudzała wśród mieszkańców Palestyny niemałe zainteresowanie. To, co On mówił i czynił, sprawiało, że ludzie mieli różne przypuszczenia i skojarzenia odnośnie tego, kim ten Jezus z Nazaretu właściwie jest. „Gdy tetrarcha Herod usłyszał o Jezusie, powiedział sługom: «To jest Jan Chrzciciel. Powstał on z martwych i dlatego cuda dzieją się przez niego»” (Mt 14, 2). Dlatego nie dziwi pytanie Jezusa skierowane do Jego uczniów: „A wy za kogo Mnie uważacie?” (Mk 8, 29). Bo odpowiedź na to pytanie warunkuje to, o czym możemy przeczytać w Apokalipsie: „Oto stoję przed drzwiami i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy Mi drzwi, wejdę do niego i spożyjemy wieczerzę: Ja z nim, a on ze Mną” (3, 20). Jezus nie przychodzi po to, aby wzbudzać ciekawość czy sensację; przychodzi zbawić każdego z nas, przychodzi dać nam „życie w pełni” (J 10, 10). 

I dlatego potrzebna jest tylko jedna odpowiedź: „Ty jesteś Mesjaszem” (Mk 8, 29). Ta odpowiedź jest jednocześnie wyznaniem wiary, bez której przecież nie można podobać się Bogu (por. Hbr 11,6). Dlaczego tak ważne jest to wyznanie? Słowem „mesjasz” (polskie tłumaczenie: „pomazaniec”, „namaszczony”) określano najpierw królów i kapłanów żydowskich, którzy otrzymywali swoją władzę podczas obrzędu połączonego z namaszczeniem oliwą z oliwek. 

Stąd w pojęciu „mesjasz” zawiera się bycie i królem, i kapłanem. Prorocy Starego Testamentu występując, z natchnienia Bożego, przeciw niewiernym pomazańcom (królom i kapłanom), zapowiadali przyjście idealnego Mesjasza, który będąc synem Bożym (por. Ps 2, 7; Prz 30, 4), weźmie na siebie ludzkie grzechy wydając samego siebie na śmierć (por. Iz 53, 12). Żywe więc było w Izraelu przekonanie: „Wiem, że ma nadejść Mesjasz, czyli Chrystus [„namaszczony” w języku greckim]. I gdy tylko On przybędzie, wszystko nam wyjaśni” (J 4, 25). I każdy pobożny Żyd czekał na tę wyjątkową chwilę, w której mógłby powiedzieć: „Znalazłem Mesjasza”, jak powiedział Andrzej, kiedy po spotkaniu z Jezusem przyszedł do swego brata Szymona Piotra (zob. J 1, 35-42).

Jezus dobrze wiedział, że to właśnie On jest tym zapowiadanym Mesjaszem (np. w rozmowie ze swoimi uczniami idącymi do Emaus powiedział: „O nierozumni i leniwi w sercu! Nie wierzycie w to wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Chrystus [Mesjasz] nie musiał tego cierpieć i wejść do swej chwały?” (Łk 24, 25-27). Liczne zapowiedzi (proroctwa) Starego Testamentu w Nim się wypełniają; tych najważniejszych jest ponad pięćdziesiąt. Ale są jeszcze różne wydarzenia, które są „typami” Jezusa, jak chociażby niedoszłe ofiarowanie Izaaka przez Abrahama (Rdz 22, 1-18; Hbr 11, 17-19) czy życie Józefa: bracia chcieli zabić, a to ostatecznie on uratował ich od śmierci, pomimo tego, że początkowo nie poznali Józefa, którego (Rdz 37, 18-20; 45, 1-24). Bóg doprowadził więc swój plan zbawienia do pełni, którą jest Jego Syn, Jezus Chrystus (Mesjasz). 

W Nim i przez Niego mamy otwartą drogę do naszego Boga Ojca (zob. np. Ef 2, 18). „Bóg Go wywyższył i obdarzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus (Mesjasz) jest Panem (Bogiem) na chwałę Boga Ojca” (Flp 2, 9-11).

 

ks. Tomasz

Kaczmarek


 

 
Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 12

Opiekun nr 13(526) od 17 czerwca 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
relacja z 22. Spotkania Młodych na Lednicy

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej