Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2012-07-10 12:33:20

XV Niedziela Okresu Zwykłego

Rozesłanie Apostołów

Z Ewangelii według Świętego Marka

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. I przykazał im. żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. „Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”. I mówił do nich: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich”. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Czytanie z Księgi proroka Amosa

Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: „«Widzący», idź, uciekaj sobie do ziemi Judy. I tam jedz chleb, i tam prorokuj. A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą”. I odpowiedział Amos Amazjaszowi: „Nie jestem ja prorokiem, ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i Pan rzekł do mnie: «Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego»”.

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli świeci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.

W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.

 

Władza

Jezus rozsyła Apostołów i daje im władzę nad duchami nieczystymi. Władza zawsze była w cenie. Ludzie robili i robią bardzo wiele, aby ją otrzymać, zdobyć i nie stracić. Ile krwi przelano w walce o władzę. Ile wojen, przemocy, niesprawiedliwości, wszystko po to, aby mieć władzę nad kimś. A z drugiej strony pojawia się konieczność oddania władzy, bo można ją mieć, sprawować tylko jakiś czas. A co potem? Trzeba poddać się czyjejś władzy. Żaden z wielkich tego świata, przed Chrystusem, po Chrystusie nie miał władzy nad śmiercią. Każdy musiał uznać jej wyższość, poddać się.

Jezus zwyciężył śmierć, zmartwychwstał, jest Panem panów i Królem królów (por. Ap 19, 16). Nauczał jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie (por. Mk 1, 22). Ale nie zabiegał o władzę w znaczeniu światowym. Można powiedzieć, że w pewnym zakresie poddał się ludzkiej władzy Piłata, ale przypomniał mu, że otrzymał ją z góry (por. J 19, 11). Jezus poprzez czyny ukazywał swoją władzę. Nad siłami przyrody, nad zdrowiem i życiem człowieka, uciszał burze, rozmnażał chleb, uzdrawiał, wskrzeszał umarłych. Ale przede wszystkim uwalniał od wpływu złego ducha, przywracał człowiekowi utraconą wolność.

Jezus jest Bogiem, ma ogromną władzę. Przekazuje ją, dzieli się nią z człowiekiem. Zwłaszcza w tych kwestiach, które dotyczą dobra człowieka, uwolnienia go od zła fizycznego i duchowego. Może już nie jednokrotnie rodziło się w nas pytanie, dlaczego w takim razie Jezus w jednym momencie nie uzdrowił wszystkich chorych, nie uwolnił wszystkich zniewolonych przez złego ducha? Apostołowie wyrzucili wiele złych duchów, wielu chorych uzdrowili. Ale to nie byli wszyscy. Wielu jeszcze pozostało i pozostaje dzisiaj również. Czy nad nimi Jezus nie ma władzy?

Ma władzę i kieruje wszystkim tak, jak chce. Wyznacza czas, miejsce, ludzi, według własnego zamysłu, planu, który nam trudno niekiedy zrozumieć. Ale wierzymy i ufamy, że wszystko to prowadzi do tego, co najważniejsze, do zbawienia każdego człowieka. Do tego właśnie „wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem”, jak pisze o tym św. Paweł w drugim czytaniu. Tę prawdę Chrystus nam objawił, przekazał tym, którzy uwierzyli i dalej poprzez Kościół przekazuje. Dzisiaj słyszymy o pierwszym rozesłaniu, od tamtego dnia ono trwa nieustannie. Człowiek spotyka się z tymi, których Chrystus posyła, którym udziela swojej władzy. 

Jednakże w czasach Jezusa i dzisiaj wielka władza i moc Boga spotyka się z wolnością człowieka. Dochodzi do tego miejsca i tutaj się zatrzymuje, Bóg nie zniewala, nie odbiera tego, co dał człowiekowi. Jezus uprzedza Apostołów, że nie wszędzie ich przyjmą, nie wszyscy będą chcieli ich słuchać. I nie każe im wówczas spuszczać ognia z nieba, aby pokazać, kto tu rządzi, kto ma władzę, ale mają iść dalej. Bardzo ważne, znamienne jest jedno zdanie z dzisiejszej Ewangelii. „Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia”. To jest pierwszy krok, poprzez który uznajemy władzę Boga nad naszym życiem i rozpoczynamy jego przemianę. Bez nawrócenia do Boga, po radykalnym odwróceniu się od zła, władzę nad naszym życiem ma ktoś inny. Nawet, jak nam się wydaje, że to my jesteśmy panami swojego życia. W skrajnych przypadkach może dojść nawet do opętania, czy zniewolenia przez złego ducha. Wówczas jedynym ratunkiem jest uwolnienie, którego może dokonać sam Bóg, poprzez posługę ludzi, którym udzielił władzy nad duchami nieczystymi.

ks. Michał Pacyna

Słowo Boże na każdy dzień

Niedziela, 15 lipca

Am 7,12-15; Ps 85; Ef 1,3-14 

lub Ef 1,3-10; Mk 6,7-13

Poniedziałek, 16 lipca

Wj 12,37-42; Mt 12,14-21

Wtorek, 17 lipca

Iz 7,1-9; Mt 11,20-24

Środa, 18 lipca

Iz 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27

Czwartek, 19 lipca

Iz 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30

Piątek, 20 lipca

Iz 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8

Sobota 21 lipca

Mi 2,1-5; Mt 12,14-21

 

 
Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 12

Opiekun nr 13(526) od 17 czerwca 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
relacja z 22. Spotkania Młodych na Lednicy

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej