Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2012-05-25 12:20:00

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone

Z Ewangelii według Świętego Jana

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzeki do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.

Pełni zdumienia i podziwu mówili: „Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus”. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

 

Niech działa moc Ducha

Siedem tygodni temu z wielką radością śpiewaliśmy „Alleluja” i cieszyliśmy się, że nasz Pan, Jezus Chrystus zmartwychwstał. Dzisiaj, razem z Apostołami, otrzymujemy Ducha Świętego, prowadzącego nas „do całej prawdy” (por. J 16, 13), którą jest Jezus (por. J 14, 6). Zesłanie Ducha Świętego nastąpiło w żydowskie Święto Tygodni (Pięćdziesiątnica); obchodzono je siedem tygodni po Święcie Paschy. Dla Żydów było to jedno z trzech najważniejszych świąt, podczas których należało pielgrzymować do świątyni w Jerozolimie (zob. Wj 34, 23; Pwt 16, 16; te dwa pozostałe to Święto Paschy i Święto Namiotów) i złożyć przepisane prawem ofiary. Dlatego, jak napisał Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich, „przebywali wtedy w Jeruzalem mieszkańcy Judei i pobożni Żydzi ze wszystkich krajów świata” (2, 5). Początkowo Pięćdziesiątnica była świętem rolniczym (trochę przypominającą nasze dożynki) i nazywano je Świętem Zbiorów. Żydzi przynosili pierwociny zbiorów pszenicy, a dokładnie bochenki chleba upieczonego ze świeżo zebranego zboża (zob. Kpł 23, 17). W ten sposób, na początku zbiorów pszenicy, Żydzi dziękowali Bogu za Jego opatrzność i troskę o nich. Z czasem zaczęto Święto Tygodni łączyć z historią Izraela i wspominano w ten dzień otrzymanie przez Mojżesza prawa na górze Synaj (zob. Wj 19,1-20, 21). Możemy więc powiedzieć, że w dzień Pięćdziesiątnicy Żydzi dziękowali Bogu za to, że żyją i za to, że Bóg podtrzymuje ich życie dając pożywienie (zboże, chleb). Ale w ten dzień dziękowali Bogu także za to, że wiedzą, po co żyć i jak żyć, że ich życie ma sens (Bóg dał im prawo i zawarł z nimi przymierze)! Jeżeli uwzględnimy te dwa wymiary Święta Tygodni, to łatwiej zrozumiemy, dlaczego Pan Jezus wybrał właśnie ten dzień na zesłanie Ducha Świętego. Duch Święty to życie i sens życia. Bez Ducha Świętego Jezus nie stałby się człowiekiem (Anioł powiedział do Maryi: „Duch Święty zstąpi na Ciebie” – Łk 1, 35; w „Wyznaniu wiary” mówimy: „I za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem”). Bez Ducha Świętego nie byłoby „chleba życia”, Komunii Świętej (przed konsekracją kapłan prosi Boga o Ducha Świętego, aby chleb i wino stały się Ciałem i Krwią Chrystusa, np. w I Modlitwie Eucharystycznej: „Prosimy Cię, Boże, uświęć tę Ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa, mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas Ciałem i Krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa”). Bez Ducha Świętego nie byłoby chrześcijan, czyli tych, którzy wierzą w Jezusa („Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus» – 1Kor 12, 3). Bez Ducha Świętego nie byłoby zbawienia („Kto sieje w Duchu, zbierze to, co daje Duch – życie wieczne” – Ga 6, 8). Bez Ducha Świętego nie byłoby Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa („W jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni, by stanowić jedno ciało: Żydzi i Grecy, niewolnicy i wolni. Wszyscy zostaliśmy też napełnieni jednym Duchem” – 1Kor 12, 13). Stąd Kościół modli się: „Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów, zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia” (modlitwa po Komunii św. w uroczystość Zesłania Ducha Świętego).

ks. Tomasz Kaczmarek

Słowo Boże na każdy dzień

Niedziela, 27 maja

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Dz 2,1–11; Ps 104; 

1 Kor 12,3b–7.12–13; J 20,19–23

Poniedziałek, 28 maja

Święto NMP Matki Kościoła

Rdz 3,9-15.20 lub Dz 1,12-14; 

J 2,1-11 lub J 19,25-27

Wtorek, 29 maja

1P 1,10-16; Mk 10,28-31

Środa, 30 maja

1 P 1,18-25; Mk 10,32-45

Czwartek, 31 maja

So 3,14-18 lub Rz 12,9.16b; 

Łk 1,39-56

Piątek, 1 czerwca

1 P 4,7-13; Mk 11,11-25

Sobota, 2 czerwca

Jud 17.20b-25; Mk 11,27-33

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 12

Opiekun nr 13(526) od 17 czerwca 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
relacja z 22. Spotkania Młodych na Lednicy

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej