Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2012-01-30 12:20:52

IV Niedziela Okresu Zwykłego

Jako mający władzę 

Z Ewangelii według Świętego Marka 

 

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. 

Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”.

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. 

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. 

 

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa 

Mojżesz tak przemówił do ludu: „Pan Bóg twój wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na Horebie, w dniu zgromadzenia: «Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł»”. 

I odrzekł mi Pan: „Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę. 

Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów wypowiedzianych w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych, taki prorok musi ponieść śmierć”. 

 

Czytanie z Pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: 

Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi. 

Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu. 

 

Władza Jezusa 

Trudno wyjaśnić dlaczego zły duch, który opętał człowieka, przyprowadził go do synagogi. Przecież powinien unikać takich miejsc, w których Bóg objawia swoją moc. Może chciał przerażać innych, pokazać im bezradność, bezsilność człowieka wobec takiej „choroby”? A może w zamyśle Boga, w planach Jego opatrzności miał być właśnie w tym miejscu, aby Jezus mógł objawić swoją moc nad złym duchem? Niezależnie od motywacji efekt był taki, że najwięcej na wydarzeniu, które opisuje dzisiejsza Ewangelia zyskał opętany człowiek. Jezus uleczył go z najgroźniejszej choroby. Znamy wiele chorób tak zwanych śmiertelnych, prowadzących nieuchronnie do śmierci. Opętanie jest niewspółmiernie groźniejsze, bo może prowadzić nie tylko do śmierci fizycznej, ale także do śmierci duchowej, do wiecznego potępienia.

To wydarzenie kolejny raz pokazuje nam kim jest Jezus. Ludzie słuchają, obserwują i zdumiewają się tym, co widzą i słyszą. Mają przed sobą kogoś, kto ma władzę, kto wydaje polecenia, rozkazuje i wszyscy Go słuchają. Kim On jest, co takiego dzieje się na naszych oczach? Władza zawsze była w cenie, ile wysiłku, trudu podejmuje człowiek, aby ją zdobyć? To takie bardzo „ludzkie” rozkazywać, wydawać polecenia. Dążenie do tego, aby inni mnie słuchali, a ja abym nikogo nie musiał słuchać. Ludzka władza ma swoje ograniczenia, czasowe, przestrzenne. Jezus powie do Piłata: „Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry” (J 19, 11). Za władzą stoi siła, często przemoc, dążenie do władzy absolutnej, całkowitej, totalitarnej. Dzisiaj w epoce demokracji władzę legitymizuje większość. Władza, o której można bardzo wiele mówić, że deprawuje, że trudno się z nią rozstać, itd. Jakiejś jej formy doświadczamy na każdym kroku.

W tym kontekście jeszcze wyraźniej widzimy jaka jest władza Jezusa. Całkowita, absolutna, niezależna, niepodważalna. Jezus nie pertraktuje ze złym duchem, to nie jest prośba czy życzenie. To jest rozkaz, który w danym momencie zostaje wykonany. Jakże zupełnie inaczej wyglądają relacje między ludźmi. Ile dyskusji, rozmów, wzajemnego przekonywania, szukania najlepszego rozwiązania. Ostatecznie decyzja, która nie zawsze zostaje przez wszystkich przyjęta. Łatwo wydawać polecenia, ale dużo trudniej wyegzekwować ich wykonanie. Przecież gdyby tylko szatan mógł w jakikolwiek sposób podważyć decyzję, władzę Jezusa, czy nie skorzystałby z takiej możliwości? Zauważmy ogromny kontrast między Jezusem a złym duchem. Między dobrem a złem. Kto wydaje polecenia, kto musi się podporządkować? Tutaj nie ma równowagi, to nie jest ten sam poziom, w tym przypadku nie ma walki między dobrem a złem. Jezus zwyciężył szatana i wszelkie zło, które od niego pochodzi.

Jezus objawia swoją moc i prawda o nim rozchodzi się po całej Galilei, później Palestynie i aż po krańce świata. Ale w jaki sposób to się dokonuje? Za sprawą tych, którzy są świadkami tego wydarzenia, to oni przekazują innym prawdę o Jezusie. Tak było od początku tak jest również dzisiaj. Zadanie, obowiązek, który staje przed każdym z nas, być świadkiem Jezusa wobec innych. Gdyby ci ludzie, którzy byli w synagodze, gdy Jezus nauczał z mocą i wyrzucał złego ducha, zatrzymali to wszystko dla siebie, nie wiedzielibyśmy o tym, co tam się wydarzyło. Jezus potrzebuje świadków, potrzebuje także mojego świadectwa. „Otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8).

 ks. Michał Pacyna


Słowo Boże na każdy dzień

IV Niedziela Okresu Zwykłego

Pwt 18,15-20; Ps 95; 

1 Kor 7,32-35; Mk 1,21-28

Poniedziałek, 30 stycznia

2 Sm 15,13-14.30;16,5-13a; 

Mk 5,1-20

Wtorek, 31 stycznia

2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.31-19,3; Mk 5, 21-43

Środa, 1 luty

2 Sm 24,2.9-17; Mk 6,1-6

Czwartek, 2 luty

Ml 3,1-4; lub Hbr 2,14-18; 

Łk 2,22-40

Piątek, 3 luty

Syr 47, 2-11; Mk 6,14-29

Sobota, 4 luty

1 Krl 3, 4-13; Mk 6,30-34

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 15

Opiekun nr 17(530) od 12 sierpnia 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
artykuły o Matce Bożej w różnych odsłonach

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej