Autorzy Archiwum Galeria Polecane Kontakt Ogłoszenia

2011-12-06 12:27:24

Afryka duchowe płuco

W homilii na rozpoczęcie Synodu poświęconego Afryce Ojciec Święty Benedykt XVI mówił o Afryce jako o „duchowym płucu dla ludzkości przeżywającej kryzys wiary i nadziei”. Owocem Synodu stała się Adhortacja apostolska Africae munus ogłoszona podczas pielgrzymki do Beninu, która odbyła się od 18 do 20 listopada. Pielgrzymując do jednego kraju Ojciec Święty skierował przesłanie do całej Afryki i zarazem do całego Kościoła. Jest to przesłanie pełne nadziei, ukazujące możliwości wzrostu duchowego i rozwoju społecznego. Wszystko to może się dokonać zachowując różnorodność kulturową i religijną.

Na wybór Beninu jako celu pielgrzymki wpłynęło kilka powodów. Pierwszy to taki, że jest to kraj żyjący w pokoju zewnętrznym i wewnętrznym, w którym działają instytucje demokratyczne, ustanowione w duchu wolności i odpowiedzialności. Jednocześnie wizyta zbiegła się z 40. rocznicą nawiązania przez Benin stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską i 150. rocznicą jego ewangelizacji.  Drugi powód wynika z obecności różnych religii, które współistnieją tam w pokoju. To współżycie religii, dialog międzyreligijny jako czynnik sprzyjający pokojowi i wolności są bardzo ważne i stanowią też ważną część posynodalnej adhortacji apostolskiej. Trzeci powód wyboru tego kraju związany był z osobą kardynała Bernardina Gantina, pochodzącego z Beninu. Kardynał Ratzinger jeszcze przed wyborem na Stolicę Piotrową współpracował z kardynałem Gantinem, zwłaszcza, gdy ten był prefektem Kongregacji ds. Biskupów, a potem w Kolegium Kardynalskim. Stąd też pragnienie, aby nawiedzić jego grób i jak to wyraził sam papież „poczuć jego bliskość i jego wiarę, która powoduje, że jest on dla mnie wzorem i przyjacielem”. Tak więc trzeci powód wyboru Beninu miał charakter bardzo osobisty i sentymentalny.

 

Od tradycji do nowoczesności 

W ceremonii powitania papież pozdrawiając wszystkich skierował swoje słowo także do przywódców tradycyjnych, zachęcając ich, aby poprzez swą mądrość i zrozumienie obyczajów wnosili oni swój wkład w dokonywane obecnie delikatne przejście od tradycji do nowoczesności. W tym przejściu nie należy się lękać nowoczesności, ale też nie można budować jej zapominając o przeszłości. Są to bardzo cenne wskazania dla wszystkich krajów Afryki, aby unikały pułapek bezwarunkowego podporządkowania się prawom rynku lub finansów. Z drugiej strony zaś potrzeba czujności, aby nie iść w kierunku nacjonalizmu lub wzmożonego i bezpłodnego trybalizmu, które mogą być zabójcze. Należy unikać skrajnego upolityczniania napięć między religiami, które przynosi szkodę dobru wspólnemu, a także czuwać, by nie zanikały wartości ludzkie, kulturowe, etyczne i religijne. Przejście do nowoczesności powinno mieć pewne kryteria oparte na uznanych cnotach, zakorzenionych w godności osoby, wielkości rodziny i poszanowaniu dla życia. Te wartości mają na względzie dobro wspólne, które powinno mieć pierwszeństwo i powinno być przedmiotem troski wszystkich odpowiedzialnych. W tym procesie ważny jest też wkład Kościoła, przez swą modlitwę i różnorodne dzieła miłosierdzia zwłaszcza w dziedzinie edukacji i zdrowia. 

 

Afryka kontynentem nadziei

Na Afrykę można patrzeć w różny sposób, zachwycając się jej pięknem, różnorodnością kultur i tradycji. Można dostrzegać w niej wiele zasobów naturalnych, energetycznych i ludzkich, które chce się wykorzystać do wielkich interesów. Wielu ekspertów szuka różnych rozwiązań dla tego kontynentu ale w większości idąc w kierunku własnych interesów, ze szkodą dla Afryki i jej mieszkańców. Ojciec Święty często podkreśla, że jest to kontynent nadziei i w tym kontekście zwraca się do przedstawicieli świata politycznego i gospodarczego. Porusza aktualne problemy afrykańskie, dotyczące życia społeczno-politycznego i gospodarczego oraz dialogu międzyreligijnego. Ostatnie miesiące pokazały, jak w wielu narodach jest pragnienie wolności, potrzeba bezpieczeństwa materialnego i wola zgodnego życia w różnorodności grup etnicznych i religii. Niestety z zaślepienia człowieka i jego dążenia do władzy rodzi się wiele konfliktów, gdyż często wszystko opiera się na interesach polityczno-gospodarczych, które gardzą godnością osób lub też przyrody. Papież powiedział wprost, że „jest nazbyt wiele skandali i niesprawiedliwości, za dużo korupcji i chciwości, zbyt wiele pogardy i kłamstwa, za dużo przemocy, która prowadzi do cierpienia i śmierci”. Są to bolączki niszczące kontynent afrykański i również resztę świata. Żaden system polityczny nie jest idealny, wymagane jest jednak, aby zawsze była szanowana godność człowieka, aby było więcej humanizmu. Człowieczeństwo musi być szanowane i promowane, to należy do podstawowych obowiązków przywódców politycznych i gospodarczych. Ważnym elementem godnego życia w społeczeństwie jest dialog międzyreligijny. Jego podstawą jest odrzucenie prawdy egocentrycznej skupionej na człowieku, gdyż jedyną prawdą jest Bóg. „Dlatego żadna religia, żadna kultura nie może uzasadniać wzywania czy odwoływania się do nietolerancji i przemocy. Agresja jest formą relacji raczej archaiczną, odwołującą się do powierzchownych i mało szlachetnych instynktów. Używanie słowa objawionego, Pisma Świętego lub imienia Boga, aby uzasadnić nasze interesy, naszą politykę – tak łatwo się zmieniającą – czy przemoc jest bardzo poważnym błędem”. Dialog międzyreligijny nie jest łatwy i napotyka wiele przeszkód, co nie znaczy że trzeba się łatwo poddawać, wręcz przeciwnie potrzeba większej mobilizacji i wysiłku. Nigdy też nie jest znakiem słabości, ale znakiem wiary w Boga Stwórcę, który jest jedyną Prawdą.

 

Spotkanie z dziećmi

Pełne emocji i wzruszenia dla Ojca Świętego było spotkanie z dziećmi, to one są szczególną nadzieją i przyszłością Afryki i Kościoła. Po adoracji Najświętszego Sakramentu papież wyraził radość ze spotkania z nimi i nawiązał do obecności Jezusa w tabernakulach wszystkich kościołów świata i zachęcił, aby Go tam odwiedzać i mówić o swojej miłości. Przywołał postać św. Kizito, chłopca ugandyjskiego skazanego na śmierć, ponieważ chciał żyć zgodnie z wymogami chrztu, który dopiero co przyjął. Chłopiec ten na modlitwie zrozumiał, że Bóg jest nie tylko ważny, ale że jest wszystkim. Była to także okazja do krótkiej katechezy o modlitwie i zachęta, aby dzieci zapraszały do modlitwy swoich rodziców. Każde dziecko na zakończenie spotkania otrzymało różaniec i papież poprosił, aby na tym różańcu modliły się także za niego.

 

Panowanie jako służba

Głównym punktem podróży apostolskiej do Beninu była Msza św.
sprawowana na Stadionie Przyjaźni w Kotonu przy udziale ok. 80 tys. wiernych. W homilii opartej na Ewangelii z uroczystości Chrystusa Króla, Ojciec Święty przypomniał na czym polega specyfika królowania Chrystusa, który stał się sługą tych ostatnich i najmniejszych. Kto chce przyjąć Chrystusa jako króla nie może iść inną drogą. Bycie chrześcijaninem to właśnie otwartość i akceptacja drugiego człowieka, a przede wszystkim dostrzeganie tych najmniejszych i potrzebujących. Adhortacja Africae munus zachęca, aby w imię Jezusa dążyć do pojednania między osobami i wspólnotami oraz krzewić pokój i sprawiedliwość w prawdzie. Zadania nakreślone w adhortacji wymagają wysiłku i zaangażowania wszystkich wierzących reprezentujących wszystkie stany. Po ceremonii podpisania dokumentu papież wzniósł jeszcze gorące wołanie: „Afryko, ziemio Nowej Pięćdziesiątnicy, ufaj Bogu! Ożywiana Duchem zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, stawaj się wielką rodziną Bożą, wielkoduszną wobec wszystkich swych synów i córek, sprawców pojednania, pokoju i sprawiedliwości! Afryko, Dobra Nowino dla Kościoła, stawaj się nią dla całego świata!”

Ks. Paweł Guździoł

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz, prosimy o przepisanie wyrazów z obrazka. Wyrazy muszą być oddzielone spacją.

Artykuły

Pozostałe kategorie
komentarz redaktora
w słowie bożym
prawo kanoniczne
meandry czwartej wladzy
sacrum w muzyce
nauka spoleczna kosciola
okladka 12

Opiekun nr 13(526) od 17 czerwca 2018

Zapytaj w parafii o nowego "Opiekuna", a w nim m.in
relacja z 22. Spotkania Młodych na Lednicy

Zamów prenumeratę

 

baner
banner
figazmakiem
Drewniane kościólki Jasna i ta druga strona 25 lat diecezji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Więcej